RECERCA MARINA | 22/02/2004  Ruralcat

L¿IRTA participa en un projecte de recerca sobre la toxicitat de microalgues a la Badia dels Alfacs

En el marc de l¿acord Hispano-Canadenc NCR-SEPOCYT, el Ministeri de Ciència i Tecnologia (MCiT) ha aprovat un projecte d¿una durada de tres anys i amb un import de 135.000 euros, pel que fa a la part espanyola, sobre la dinàmica de poblacions i toxicitat de microalgues nocives en badies costaneres.

L¿estudi es realitzarà en dos ecosistemes costaners amb activitats importants en producció de bivalves com són Ship Harbour, a Nova Scotia (Canadà) i Badia dels Alfacs, al Delta de l¿Ebre, ambdós considerats com a estuaris amb un llarg historial de desenvolupament de fitoplancton. En aquest projecte hi participen, per part canadenca, el National Research Council (Institute for Marine Biosciences), i per part espanyola: a Vigo, la Unitat Associada Fitoplancton Tòxic (CSIC- Instituto Español de Oceanografía); a Barcelona, l¿Institut de Ciències del Mar (CSIC) i a Sant Carles de la Ràpita, l¿Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, empresa adscrita al Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca. L¿objectiu general del projecte és avaluar i millorar el seguiment i predicció de les proliferacions de microalgues nocives en badies costaneres comparables, mitjançant l¿ús de noves tecnologies. Aquest estudi és molt important per a conèixer la implicació d¿aquestes algues en la toxicitat d¿aliments marins, en mortalitat de peixos (i altres organismes marins) i en l¿alteració dels ecosistemes produïts per la proliferació d¿aquestes microalgues. Entre les espècies de microalgues involucrades que s¿estudiaran cal destacar les productores de toxicitat paralitzant, les productores de toxicitat diarrèica, les productores de toxicitat amnèsica i les ictiotoxines. Com a resultat d¿aquest projecte s¿espera poder disminuir les pèrdues econòmiques que en aqüicultura suposa la proliferació d¿aquestes algues tòxiques.