PROJECTES DEMOSTRATIUS | 26/11/2020  Ruralcat

Publicat un vídeo demostratiu sobre la tecnologia dron en el seguiment de la sanitat forestal dels boscos

El vídeo forma part de l’activitat “Accions demostratives i divulgatives de la tecnologia dron per al seguiment de la salut dels boscos” liderat pel CTFC.

Dron

Detecció i quantificació de danys de la processionària als boscos de Catalunya a partir d’imatges dron

El vídeo “Sanitat forestal amb RPAS” fa un resum dels beneficis de la tecnologia dron per al seguiment de la salut dels boscos, posant en valor les millores que aporta a la xarxa de seguiment i la seva transferibilitat en els processos de gestió i planificació forestal. Aquesta activitat forma part del projecte demostratiu “Accions demostratives i divulgatives de la tecnologia dron per al seguiment de la salut dels boscos”.

L’avaluació acurada dels impactes causats per les plagues forestals, ja sigui accentuada pels efectes del canvi climàtic com per la penetració d’espècies invasores, esdevé un element clau per a una bona planificació i gestió dels boscos. Els avanços en noves tecnologies basades en la teledetecció i la tecnologia dron aporten un nou punt de vista complementari al treball realitzat sobre el terreny, contribuint a la detecció, quantificació i seguiment de danys sobre la vegetació de manera ràpida, fiable i econòmica. El CTFC, a través de la Unitat Inforest està duent a terme estudis que aprofundeixen en la detecció i la quantificació de danys de la processionària als boscos de Catalunya a partir d’imatges dron i enllacen aquesta informació amb imatges de satèl·lit per tal d’obtenir mapes d’afectació a escales regionals.

L’àmbit geogràfic són els boscos de la Catalunya central, zones afectades per la processionària i altres plagues d’especial rellevància, tot i que els resultats d’aquest treball podran ser transferits a altres zones. Es preveu que els resultats del projecte puguin tenir un impacte important en el sector productiu primari, especialment propietaris forestals, gestors forestals i associacions sectorials.

Aquesta és una activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: RuralCat