ESTADÍSTIQUES | 27/11/2020  Ruralcat

Publicades les fitxes estadístiques dels sectors ramaders i agrícoles

Concretament s’han actualitzat les dades dels sectors oví i cabrum i de l’arròs inclouen informació de dades físiques, econòmiques, de comerç exterior, de consum i de la indústria agroalimentària.

Ovelles

El cens ramader està format per 504.491 caps d'oví al 2019

El Gabinet Tècnic del DARP continua publicant les actualitzacions de les fitxes estadístiques dels sectors agrícoles i ramaders. Aquesta setmana, publica la informació relacionada amb el sector oví i cabrum. La informació és disponible tabulada i distribuïda per comarques o demarcacions provincials, segons la seva disponibilitat.

Les dades físiques són històriques, sovint amb més de 20 anys d’informació, any per any. Aquesta fitxa conté la informació sobre dades de cens ramaders, estructura de les explotacions, sacrifici en escorxadors, consum, comerç exterior i indústria de fabricació de pinsos, i informació econòmica i de qualitat.

Igualment, es publica la fitxa estadística del sector de l'arròs, amb la mateixa estructura de la de l'oví i cabrum. Ambdues fitxes inclouen informació de dades físiques, econòmiques, de comerç exterior, de consum i de la indústria agroalimentària.

En les pròximes setmanes, es podran consultar les fitxes de la resta de sectors agraris i ramaders, publicades a la mateixa pàgina, amb una estructura força similar.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP