17 DE FEBRER | 16/02/2004  Ruralcat

Noves tècniques de lluita contra el cuc del raïm: la confusió sexual

El dimarts 17 de febrer a partir de les 19.00 una Jornada tècnica abordarà la confusió sexual com a tècnica de lluita contra el cuc del raïm a la Sala d¿Actes de la Cooperativa de Nulles. La Jornada comptarà amb la participació d¿un responsable de Sanitat Vegetal que explicarà l¿experiència realitzada a Nulles l¿any 2003.

La confusió sexual contra el cuc del raïm

Els consumidors cada cop tenen més sensibilitat ecològica i demanen sistemes de producció més respectuosos amb el medi ambient. Els últims anys s¿ha treball molt en la recerca de plaguicides de baixa toxicitat, que tenen una incidència menor sobre l¿entomofauna i l¿acarofauna útil. La confusió sexual per lluitar contra el cuc del raïm (Lobesia botrana) s¿ha mostrat com un dels sistemes més efectius. A la Sala d¿actes de la Cooperativa de Nulles hi parlaran Josep Nogués, cap de l'Oficina Comarcal de l¿Alt Camp del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca; Gonçal Barrios, responsable de Sanitat Vegetal a Tarragona i Josep M. Gené, president de la Cooperativa Agrícola de Sant Isidre de Nulles, i el Delegat territorial a Tarragona del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesaca, que clouran la jornada. La confusió sexual consisteix en col·locar difusors en el cultiu que permeten una dispersió constant i suficient de feromona sexual. Així s¿impedeix que els mascles localitzin les femelles i per tant que les fecundin. Aquest sistema acosta el viticultor als sistemes de producció integrada i producció ecològica. L¿any 2003 es va començar a Nulles una experiència per posar a punt aquesta tècnica i de moment s¿ha obtingut un resultat molt positiu.