TRAÇABILITAT | 05/02/2004  Ruralcat

S¿elabora el primer estudi sobre la Traçabilitat d¿Aliments a Espanya

Amb el principal objectiu de mostrar el nivell de coneixement sobre l¿obligatorietat de la traçabilitat alimentària, l¿Associació Europea per a la Identificació Segura (IDtrack) està elaborant el primer estudi realitzat a Espanya sobre la traçabilitat a aquest sector.

L¿informe, realitzat a partir de les respostes dels responsables de Qualitat de 350 empreses espanyoles, es presentarà el proper 10 de març en el decurs de la jornada sobre traçabilitat, que organitza IDtrack en el marc del saló Alimentària, que tindrà lloc a la Fira de Barcelona entre els dies 8 i 12 de març de 2004. Aquest estudi posarà de manifest el nivell d¿implementació de la tecnologia adequada per aconseguir aquesta traçabilitat i els recursos destinats a la posada en marxa de les eines necessàries. També recollirà recomanacions per a la implementació de la identificació per radiofreqüència als processos productius de les empreses i informació sobre les principals companyies proveïdores de tecnologia. IDtrack ha col·laborat amb itelligence en l¿elaboració d¿aquest informe que aportarà un diagnòstic sobre el nivell de traçabilitat de les empreses espanyoles i de com pot ajudar a les companyies a incrementar la seva competitivitat. I es que la traçabilitat s¿ha configurat com un tema crític per al sector de l¿alimentació.