AGRICULTURA | 13/01/2015  RuralCat/FAO

2015 és l'Any Internacional dels Sòls

Les Nacions Unides han declarat 2015 com a Any Internacional dels Sòls. La FAO estima que un terç de tots els sòls del món està degradat o en procés de degradació i, si no s'adopten canvis, la superfície mundial de terra cultivable i productiva per persona equivaldrà el 2050 a només una quarta part del nivell de 1960.

Imatge del logotip de l'Any Internacional dels Sòls

Imatge del logotip de l'Any Internacional dels Sòls

Els sòls sans constitueixen la base per als aliments, combustibles, fibres i productes mèdics, i també són essencials per als nostres ecosistemes, realitzant un paper fonamental en el cicle del carboni, emmagatzemant i filtrant l'aigua, i millorant la resiliència davant inundacions i sequeres.

"Avui dia, més de 805 milions de persones pateixen fam i malnutrició. El creixement demogràfic requerirà augmentar la producció alimentària en aproximadament un 60 per cent. Atès que una gran part dels nostres aliments depèn dels sòls, és fàcil comprendre la importància de mantenir-los sans i productius", ha afirmat el director general de la FAO, José Graziano da Silva, afegint que: "per desgràcia, un terç dels nostres recursos mundials de sòls s'està degradant i la pressió humana sobre ells està assolint nivells crítics, reduint, i a vegades eliminant, les funcions essencials del sòl".

"Convido a tothom a exercir un paper actiu en la promoció de la causa dels sòls durant 2015, ja que és un any important per fer via cap a un veritable desenvolupament sostenible per a tots i per part de tots", ha afegit.


Els sòls: un recurs clau amenaçat


La FAO estima que un terç de tots els sòls es degraden, a causa de l'erosió, compactació, obturació, salinització, esgotament de la matèria orgànica i els nutrients, acidificació, contaminació i altres processos causats per pràctiques insostenibles de gestió del sòl.

A no ser que s'adoptin canvis, la superfície mundial de terra cultivable i productiva per persona equivaldrà el 2050 a només una quarta part del nivell de 1960.

Un centímetre de sòl pot trigar fins a 1 000 anys a formar-se, i amb un 33 per cent de tots els recursos mundials de sòls degradats i la creixent pressió humana, s'estan assolint uns nivells crítics que fan que la seva correcta gestió sigui un assumpte urgent, advertir Graziano da Silva.

Després de descriure els sòls com un "recurs gairebé oblidat", ha fet una crida per augmentar la inversió en la seva gestió sostenible, assegurant que resultaria més econòmica que la seva restauració i "es necessita per aconseguir la seguretat alimentària i la nutrició, l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic i el desenvolupament sostenible en general".

Pel cap baix una quarta part de la biodiversitat mundial habita sota terra, on, per exemple, el cuc de terra és un gegant al costat de petits organismes com bacteris i fongs. Aquests organismes, incloses les arrels de les plantes, actuen com els agents principals que impulsen el reciclatge de nutrients i ajuden a les plantes millorant la ingesta d'aquests, contribuint al seu torn a la biodiversitat per sobre del nivell del sòl.

Una millor gestió pot assegurar que aquests organismes augmentin la capacitat del sòl per absorbir carboni i mitigar la desertificació, de manera que fins i tot pugui capturar més carboni, ajudant a compensar les emissions de gasos d'efecte hivernacle procedents de l'agricultura.

 

Cartografiar la terra

 

La FAO ha implementat més de 120 projectes relacionats amb el sòl en tot el món i ha elaborat al costat de la UNESCO el Mapa Mundial de Sòls. Entre les prioritats més urgents hi ha la actualització, normalització i accessibilitat al coneixement mundial dels tipus i distribució del sòl.

Actualment, les dades sobre els sòls solen ser obsoletes, d'abast limitat i estan fragmentdes. Una de les prioritats de la FAO consisteix a establir un sistema mundial d'informació sobre els sòls que, proporcionant dades i informació fiables, podria ajudar en la presa de decisions relacionades amb la gestió de sòls.

La FAO ha posat en marxa una sèrie d'iniciatives, incloent el llançament de l'Aliança Mundial pel Sòl, que ha constituït el Fons per a terres sanes com el seu braç operatiu.