ESTADÍSTIQUES | 04/12/2020  Ruralcat

Actualitzat el document tècnic mensual de conjuntura del sector boví de carn a Catalunya

El DARP ha publicat les darreres actualitzacions del document tècnic mensual d'anàlisi del sector boví de carn a Catalunya, que té com a finalitat principal assenyalar o detectar les tendències del mercat per part dels diferents agents que el conformen (productors, transformadors i distribuïdors).

Vaques

El cens de vaques de carn ha augmentat lleugerament en els darrers anys a Catalunya (8,5%)

L’informe fa un resum i anàlisi comarcal, provincial i global de les explotacions de vaques de cria i de vedells d’engreix a Catalunya, amb dades actualitzades del mes de novembre de 2020. Aquest document tècnic pretén ser una eina útil i actualitzada que contribueixi a l’anàlisi del sector boví de carn a Catalunya per part dels diferents agents que el conformen (productors, transformadors i distribuïdors).

Les 1.774 explotacions de vaques de carn existents es reparteixen, pràcticament a parts iguals, entre les províncies de Barcelona, Lleida i Girona. Quant als vedells d’engreix, de les 2.142 explotacions en actiu, el 65,1% es concentra a la província de Lleida. Analitzant l’evolució estadística entre els mesos de maig 2014 i 2020, el cens de vaques de carn ha augmentat lleugerament en els darrers anys a Catalunya (8,5%), mentre que el de vedells d’engreix s’ha reduït notablement (-7,4%), degut a l’efecte del Covid-19. Catalunya representa el 3,4% del cens de vaques de cria i el 16,4% del cens de vedells d’engreix d’Espanya. La comarca més important en cens de vaques de cria és Osona (17,4%), seguida de molt a prop pel Ripollès, (14,4%), mentre que en el cas dels vedells d’engreix ho és, amb molta diferència, el Segrià (31,1%).

Els preus percebuts mitjans per quilogram de canal experimenten una tendència generalitzada a la baixa d’ençà el mes de març de 2020, com a conseqüència del Covid-19, especialment en el cas de les canals de mascles, que ja no han recuperat preus i es troben lluny dels que hi havia abans de la crisi. La reducció de preus entre març i octubre de 2020 és del 9,1%, 7,8% i 7,6% per a frisons, Montbéliard i creuats. Les perspectives a curt termini, amb l’increment generalitzat de preus de les matèries primeres i la retracció en el consum interior, no fan entreveure una millora significativa de resultats en el que queda d’any.

El consum total de carn bovina a Catalunya l’any 2019 va ser de 5,16 kg/habitant, continuant així la tendència a la baixa, tot i que més continguda, dels darrers anys.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP