| 05/02/2004  Ruralcat

DOGC 06/02/2004 Núm. 4065 ¿ CORRECCIÓ

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre ARP/462/2003, de 19 de novembre, per la qual es convoquen ajuts per plans de millora a les explotacions afectades per fenòmens meteorològics i incendis que preveu l'Ordre ARP/325/2003, de 18 de juliol (DOGC núm. 4018, pàg. 23141, de 26.11.2003).

Informació relacionada