6 DE FEBRER | 05/02/2004  Ruralcat

VI Jornada de Protecció Vegetal

El proper 6 de febrer tindrà lloc a l¿Institut d¿Estudis Catalans la VI Jornada de Protecció Vegetal organitzada per la Institució Catalana d¿Estudis Agraris (ICEA). Les activitats seran durant el dia i es donarà un diploma de comunicant o certificat d¿assistència a tots els inscrits a la jornada.

Institució Catalana d'Estudis Agraris

Aquesta jornada vol incidir en aquells temes que afecten la sanitat vegetal, com ara els problemes fitosanitaris, els recursos de lluita i els avenços en tecnologia d¿aplicació, entre d¿altres. Es dirigeix tant a professionals que intervenen directa o indirectament en la protecció vegetal com a la societat en general, destinatària dels beneficis d¿aquest sector. La innovació en els sistemes de cultiu introdueix canvis que poden comportar algunes conseqüències no desitjades. Per tal d¿informar i també donar solucions a aquestes noves situacions, el Dr. Joan Tous, enginyer agrònom i coordinador dels treballs de R+D de l¿IRTA, a Mas Bové, oferirà la conferència inaugural sota el títol Problemàtica i noves tècniques de conreu de les plantacions d¿olivera. Per a més informació podeu consultar l¿enllaç de la jornada o bé posar-vos en contacte amb l¿organització. També us facilitem l'arxiu amb les normes per a la presentació de comunicacions.
Secretaria de la ICEA
Montserrat Camps
C/Carme, 47
08001 Barcelona
Tel: 93 3248581
Fax: 93 2701180
e-mail: icea@iecat.net