AJUTS | 07/12/2020  Ruralcat

El DARP inicia el pagament de l’ajut de conservació de races autòctones de l'any 2020

L'objectiu d’aquest ajut és el manteniment de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes, i preservar de la desaparició aquelles races que formen part del patrimoni genètic i cultural del territori.

Races autòctones

L’import total del pagament és d'1.769.252 euros

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) inicia els pagaments de la campanya 2020 del Contracte Global d’Explotació (CGE), en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya PDR.cat2020, complint així amb els compromisos assumits amb els agricultors.

Així, el DARP ha fet efectiu el pagament dels imports corresponents a la campanya 2020 de l’ajut a la Conservació de races autòctones. Aquest ajut, amb compromisos a cinc anys vista més un any de pròrroga vigent, s’emmarca dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L’import total del pagament és d'1.769.252 euros.

L'objectiu és el manteniment de la variabilitat genètica de les poblacions ramaderes catalanes i preservar de la desaparició aquelles races que formen part del patrimoni genètic i cultural del territori, i, a més, constitueixen la base de les explotacions tradicionals, respectuoses envers l'entorn, i font de productes ramaders de qualitat, però que, en l'actualitat, no tenen prou rendibilitat econòmica.

Aquest pagament es fa efectiu a 488 beneficiaris de 29 comarques catalanes.

Per a més informació, i mapes de distribució del pagament: http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/201203_darp-paga-ajut-races_autoctones_2020.

Font: DARP

Informació relacionada