TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 08/12/2020  Ruralcat

La propera Jornada de referència en Reg es centrarà en les novetats del reg de precisió

Aquest any a la trobada, que es realitzarà el proper 16 de desembre en línia, es parlarà del reg i de l’agricultura de precisió, una tecnologia indispensable per millorar en la gestió de l’activitat agrària.

Programa en l’Ús eficient de l’aigua en agricultura

Font: IRTA: Programa en l’Ús eficient de l’aigua en agricultura

El proper dimecres 16 de desembre tindrà lloc la 16ª edició de la Jornada de referència en Reg: “Novetats del reg de precisió” en línia organitzada per l’Oficina del Regant conjuntament amb tots els sector del reg que, com cada any, tracta una temàtica d’interès.

Aquest any a la trobada es parlarà del reg i de l’agricultura de precisió, una tecnologia indispensable per millorar en la gestió de l’activitat agrària. Es comptarà amb investigadors del Grup Eficient de l’Aigua de reg de l’IRTA, investigadors del Grup de Recerca en AgròTICa i Agricultura de Precisió (GRAP) de la Universitat de Lleida i del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del CSIC.

L’agricultura de precisió permet una millora en la gestió de les tècniques de cultius optimitzant l’eficiència productiva i els efectes envers el medi ambient. El reg de precisió, entès com la capacitat d’ajustar el reg de la forma més precisa a les necessitats hídriques dels cultius que varien al llarg del temps i també dins de la mateixa parcel.la, proporciona una millora en l’ús de l’aigua de reg. Aquest repte de la millora de l’eficiència de l’aigua de reg és un objectiu prioritari, ja que les perspectives del canvi climàtic, especialment en zones de l’arc mediterrani, és i serà encara més un recurs escàs.  

L’evolució tecnològica permet la gestió de diferents problemàtiques en sòls i cultius en la integració de moltes dades i ofereix una eina de decisió a l’agricultor en la gestió de les finques, tot millorant la productivitat i oferint una millor sostenibilitat territorial. En aquests camps els centres d’investigació, les universitats i les empreses privades del sector han complert els objectius de millorar les estratègies. A més, des de la Unió Europea s’ha empès tota aquesta creació de tecnologia en la millora de l’eficiència del reg a través de programes d’investigació i ajudes a les modernitzacions dels regadius.

Aquesta tecnologia ha d’anar acompanyada, però, de la formació i la transferència tecnològica al regant. Cal que el regant es trobi acompanyat en la incorporació de les noves tecnologies en el seu dia a dia, que és l’objectiu prioritari de les jornades tècniques del Pla de Transferència Tecnològica del DARP.

Aquesta jornada presenta un primer dossier tècnic de conceptes de l’agricultura i el reg de precisió, que sortirà publicat a principis de gener del 2021 i que serà un preàmbul d’un segon dossier programat per finals del 2021 sobre els treballs que es porten a terme en el nostre territori  en el marc de l’agricultura de precisió.

Al llarg de les 16 edicions realitzades de les Jornades de referència en Reg s’ha parlat de previsions de dades, d’instal·lacions de reg, de programació de reg, assessorament de reg  i, sobretot, de tecnologia i novetats en el món del reg com a punt de reunió de regants, comunitats de regants, empreses, enginyeries i institucions relacionades amb el sector de l’aigua. D’aquesta forma les Jornades s’han convertit en el punt de trobada anual de la transferència en reg, un sector cada cop més tecnificat amb implantació continuada de innovació tecnològica.

Font: Oficina del Regant