PROJECTES EUROPEUS | 09/12/2020  Ruralcat

El Consorci Forestal de Catalunya lidera un projecte europeu per integrar la biodiversitat en la gestió forestal sostenible

A través del projecte Life Biorgest s’implementen directrius i criteris de conservació de la biodiversitat en la gestió forestal sostenible a Catalunya i Occitània.

Bosc tardorenc

Un altre objectiu del projecte és sensibilitzar la societat sobre la importància de millorar la biodiversitat amb una gestió forestal sostenible

El projecte Life Biorgest és un projecte amb cinc anys de recorregut i que camina des de finals del 2018, de la mà del Consorci Forestal de Catalunya, per millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis. L’objectiu principal del projecte és el d’integrar les pràctiques i mesures més innovadores en la planificació i gestió forestal actual. Aquestes mesures aniran acompanyades d’innovadors mecanismes de compensació que permetin retribuir a la propietat forestal per la pèrdua d’ingressos, derivada de l’aplicació de pràctiques per a la millora de la biodiversitat.

Les entitats que també hi participen són el Centre de la Propietat Forestal (CPF), el CREAF, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la Xarxa per la Conservació de la Natura (XCN) i el Centre National de la Propriété Forestière (CRPF) d’Occitània, a França. D’aquesta manera, el projecte, que compta amb el recolzament financer del programa LIFE de la Unió europea, integra un equip pluridisciplinari de propietaris forestals, administració, científics i experts del món de la conservació i gestió forestal sostenible del bosc.

Aquest caràcter transversal, que ha de facilitar l’entesa entre el món de la conservació i el de la gestió del bosc, fa del projecte Life Biorgest un referent a la conca mediterrània. El seu desplegament està servint per integrar mesures i indicadors de biodiversitat en aquesta necessària tasca d’intervenció sobre els boscos mediterranis més representatius, com les pinedes de pi blanc, els alzinars i les rouredes, compatibilitzant la millora de la biodiversitat amb la sostenibilitat econòmica de la gestió forestal, per garantir la persistència d’aquestes masses boscoses i la seva adaptació al canvi climàtic.

Per això s’han seleccionat 28 rodals demostratius, en hàbitats forestals mediterranis d’interès comunitari inclosos en Xarxa Natura 2000 de Catalunya i Occitània. D’aquestes àrees se n’ha fet un diagnòstic inicial i s’hi estan realitzant diferents intervencions silvícoles que integren mesures de millora de la biodiversitat. Alguns exemples són l’eliminació d’espècies exòtiques, l’increment de la quantitat de fusta morta, respectar una part dels arbres més grans o afavorir la regeneració obrint clarianes en boscos més madurs, entre d’altres.

De les actuacions forestals que es facin al llarg del projecte se’n generaran un seguit d’indicadors socioeconòmics i de conservació per avaluar-ne l’èxit.

La fase final del Biorgest contempla la integració de les tècniques i mesures desenvolupades en les polítiques i normatives específiques que regeixen la gestió dels boscos mediterranis, així com la transferència als propietaris, gestors, empreses i administració forestal per tal de promoure la seva adopció i garantir-ne la continuïtat.

Un altre objectiu del projecte és sensibilitzar la societat sobre la importància de millorar la biodiversitat amb una gestió forestal sostenible que eviti l’abandonament rural i promogui els boscos vitals, perquè constitueixin un ecosistema ric i resilient a les condicions climàtiques adverses.

Tot i que el Biorgest es desenvolupa a Catalunya i França, la seva experiència demostrativa serà replicable al conjunt de l’arc mediterrani, on fins ara hi ha molt poques experiències en aquest camp.

Font: CTFC

Informació relacionada