AJUTS | 02/02/2004  Ruralcat

El DARP dóna llum verda a l¿Ordre d¿incorporació de nous joves al camp català

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca ha donat llum verda a l¿Ordre destinada a la incorporació de nous joves a l¿activitat agrària al camp català. L¿Ordre també permetrà fer efectius els ajuts corresponents als joves que es van incorporar dins el termini de sis mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de l¿ajut (entre el 21 de juliol i l¿1 d¿agost de 2003).

Jove en un hivernacle

Jove en un hivernacle

En aquest sentit, el DARP té previst publicar properament la primera convocatòria, que comptarà amb un pressupost de 450.000 euros, per a la primera instal·lació de joves al camp per a l¿exercici 2004. Tanmateix, podran demanar els ajuts les instal·lacions que s¿han produït dins el termini de sis mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de l¿ajut, tal com recull l¿article 13.2 de RD 613/2001, així com les que estiguin lligades a una sol·licitud d¿ajut per al foment del cessament anticipat de l¿activitat agrària en la mateixa convocatòria. També hi poden optar les que es produeixin per successió, amb motiu d¿herència o incapacitat legal del titular, i les que es produeixin per l¿adquisició de drets de producció atorgats per l¿Administració en la convocatòria del mateix any. D¿altra banda, el sindicat agrari català Unió de Pagesos va demanar ahir en un comunicat la publicació d¿aquests ajuts ja que "davant de l¿envelliment de la mà d¿obra familiar a Catalunya, és necessari donar ple suport als joves que es volen incorporar a la titularitat de les explotacions".