SANITAT VEGETAL | 14/12/2020  Ruralcat

El proper 31 de desembre finalitza el termini per a la inscripció d’Equips d’Aplicació de Productes Fitosanitaris (EAPF)

A partir del 2021 els sol·licitants hauran de presentar tota la documentació de l’EAPF per poder fer la inscripció, aportant la fitxa tècnica, la declaració CE i la factura de compra.

Maquinària agrícola

A partir del 2021 els sol·licitants hauran de presentar tota la documentació de l’EAPF per poder fer la inscripció

El Reial Decret 448/2020, de 10 de març, sobre caracterització i registre de la maquinària agrícola, estableix que el proper 31 de desembre de 2020 finalitza el termini per poder inscriure els EAPF en ús que no disposen de documentació, d’acord amb la Disposició transitòria segona.

Per tant, a partir del 2021, els sol·licitants hauran de presentar tota la documentació de l’EAPF per poder fer la inscripció, aportant la fitxa tècnica, la declaració CE i la factura de compra.

En cas que hi hagi algun equip en ús que encara no s’hagi registrat es pot presentar la sol·licitud en el ROMA, juntament amb la Declaració de dades corresponent. Per tots aquells EAPF en ús que aflorin a partir d’aquesta data i que no disposin de documentació no es podran registrar ni inspeccionar i, per tant, no es podran utilitzar.

En cas de dubte es pot contactar amb cma.daam@gencat.cat.

Font: DARP

Informació relacionada