AGRICULTURA DE PRECISIÓ | 14/12/2020  Ruralcat

La FAO publica l’informe sobre l’estat de les tecnologies digitals en l’agricultura i àrees rurals

Segons la publicació, la digitalització de l’agricultura pot ser una de les transformacions més importants de totes les indústries.

Reg agrícola

El document analitza l’impacte de les tecnologies digitals en els sistemes agroindustrials

L’informe sobre l’estat de les tecnologies digitals en l’agricultura i en àrees rurals, publicat per la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO),  presenta un extens recull d’informació, idees i casos d’ús per reflexionar sobre la transformació digital en què estem immersos, també a l’agricultura.  Segons la publicació, la digitalització de l’agricultura pot ser una de les transformacions més importants de totes les indústries, tot i que també s’enfronta a diversos reptes que cal afrontar per tal que aquesta transformació sigui sòlida i prou ample en el territori.

El document s’estructura en cinc seccions que defineixen la situació actual de la digitalització agrícola, els seus antecedents, les condicions bàsiques per a la transformació digital en l’agricultura, els facilitadors per a la transformació digital en el sector, l’impacte de les tecnologies digitals en els sistemes agroindustrials i conclusions i reptes de futur.

A més de repassar les principals tecnologies que permeten treballar en el paradigma d’agricultura de precisió, les conclusions principals que s’extreuen del document van encaminades cap a la necessitat d’una millor estructuració de les bases de dades a nivells regionals; la importància d’un diagnòstic específic per cada cas abans d’emprendre una digitalització de l’explotació, segons la mida de la indústria a digitalitzar i factors socioeconòmics i; per últim, la manca d’enfocament d’aquesta transformació cap a petits agricultors, que molts cops no disposen de l’economia d’escala i que els posa en desavantatge respecte als grans tenidors.

Font: FAO

Informació relacionada