PROJECTES DEMOSTRATIUS | 17/12/2020  Ruralcat

El projecte demostratiu PATOPOST pretén millorar la identificació dels fongs causants de les podridures en postcollita de fruita dolça

En el marc del projecte demostratiu “Eines per millorar el coneixement i la identificació dels principals fongs causants de podridures en Postcollita de fruita dolça (PATOPOST)” s’han publicat dues guies, dos pòsters i un manual descriptiu.

Sala de microscòpia ubicada a les instal·lacions de IRTA-Fruitcentre

Sala de microscòpia ubicada a les instal·lacions de IRTA-Fruitcentre

L’activitat demostrativa “Eines per millorar el coneixement i la identificació dels principals fongs causants de podridures en Postcollita de fruita dolça (PATOPOST), liderada per l’IRTA, pretén desenvolupar les eines necessàries per millorar el coneixement i, per tant, millorar la identificació dels fongs causants de les principals malalties en postcollita de fruita. Aquestes eines han de servir als tècnics en la seva pràctica professional diària, tant pels que desenvolupen el seu treball a les centrals com els que treballen als organismes públics o empreses afins al sector fructícola (empreses de fitosanitaris, instal·lacions de fred, etc.).

En aquest sentit, s’ha ofert al sector els instruments necessaris que faciliten als seus professionals una millora en els coneixements de les malalties fúngiques que es poden presentar en poma, pera i fruita de pinyol a Catalunya. El material inclou un Manual descriptiu de les podridures de postcollita en préssec, nectarina, poma i pera, amb breu explicació de cadascun dels fongs i de la malaltia que ocasionen; dues eines visuals que ajudaran a la identificació dels fongs: el pòster guia de les podridures de postcollita en préssec i nectarina i el pòster guia de les podridures de postcollita en poma i pera; i dues guies, la Guia de les podridures de postcollita en préssec i nectarina i la Guia de les podridures de postcollita en poma i pera.

Aquesta activitat també contribuirà al compromís de cooperació amb el sector fructícola del nostre territori, mitjançant una acció nova respecte a les fetes fins ara pel grup de Patologia de la Postcollita, tant aportant aquest material visual desenvolupat per l’IRTA, com millorant el coneixement per identificar les malalties fúngiques de la fruita.

Es tracta d’una activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: RuralCat