NOUS CÀRRECS | 21/01/2004  Ruralcat

Es crea la Direcció General de la Producció, Innovació i Indústries Agràries

Segons el decret 68/2004, el Govern de la Generalitat ha creat dins del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca la Direcció General de la Producció, Innovació i Indústries Agràries, que té atribuïdes les funcions i l¿estructura de la Direcció General d¿Indústries i Qualitat Agroalimentària i de la Direcció General de Producció Agrària i Innovació Rural, que es fusionen.

Mitjançant el decret 68/2004, de 20 de gener, d¿estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l¿Administració de la Generalitat s¿ha ampliat el nombre de departaments, s¿han definit les competències d¿aquests i, en alguns casos, s¿ha produït una modificació de les competències mantingudes fins al Decret esmentat. Aquesta és una iniciativa que s'emmarca dins dels principis de simplificació i descentralització que han de presidir, entre d'altres, l'organització de l'Administració per fer-la més propera als ciutadans. Salvador Puig, director general de Producció Agrària i Innovació Rural, properament serà nomenat director general d¿aquest nou departament. Nou director general de Desenvolupament Rural

D¿altra banda, el passat 20 de gener es va nomenar Jordi William Carnes Ayats nou director general de Desenvolupament Rural. William Carnes, nascut a Barcelona el 1959, és llicenciat en Filologia per la Universitat de Barcelona. Ha estat adjunt al Cap del Gabinet de la Presidència de la Diputació de Barcelona i Cap de Gabinet de la Presidència de la Diputació de Barcelona. També ha estat Comissionat per als Programes Intersectorials i Territori de la Diputació de Barcelona i vicepresident dels Consells de Joventut de Barcelona, Catalunya i Espanya.