Política agrària | 20/01/2004  Ruralcat

Fischler considera que la despesa agrícola comunitària baixarà un 23% en 10 anys

El comissari d¿Agricultura, Franz Fischler, ha estimat que la despesa agrícola de la UE es veurà reduïda en un 23%, aproximadament, entre 2004 i 2013. El cost de les polítiques agrícoles suposa, actualment, el 43% del Producte Nacional Brut (PNB) comunitari, i a l¿any 2011 o 2013 serà del 0¿33%.

En aquest sentit, Fischler, va explicar que s¿ha de tenir en compte l¿acord signat l¿octubre de 2002 pel Consell Europeu, pel qual es congelava la part dels fons agrícoles destinada a mesures de mercat, com per exemple, ajudes directes entre el període 2007 i 2013. Va afegir que, el 1993, abans de la reforma de la PAC la despesa agrícola suposava el 0,63 per cent del PNB comunitari. La UE va aprovar la darrera reforma el juny de 2003, en la qual va reduir els ajuts directes i va introduir un sistema de subvencions independents de la producció.