POLÍTICA AGRÀRIA | 19/01/2004  Ruralcat

Porcat demana que s¿iniciïn els ajuts a l¿abandonament voluntari de producció porcina

Porcat, l¿associació catalana de productors de porcí, ha demanat a la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge que es posin en marxa els ajuts per a l¿abandonament voluntari de granges. Aquests ajuts estaven previstos en el ¿Protocol d¿actuacions per a la gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya¿ que es va signar el 17 de juliol de 2002.

porc Large White, foto: Pere Alvarado

Aquest protocol recollia el consens entre representants de l¿administració i del sector porcí al voltant d¿aquests ajuts i altres accions relacionades. Els ajuts que es van concretar per a l¿abandonament de granges eren de 100 ¿ per plaça d¿engreix i 360 ¿ per plaça de mare. Fins avui no s¿han posat en marxa aquests ajuts. En un primer moment va ser degut a la manca de resposta per part de Brussel·les a la sol·licitud que va fer el govern de Catalunya. Però aquesta resposta va arribar el mes de setembre passat, i amb el vist-i-plau de Brussel·les ja es podrien tirar endavant. Segons Porcat, aquests ajuts s¿inclouen dins un seguit de mesures que cal posar en marxa per modernitzar el sector porcí a Catalunya. En opinió d¿aquesta associació els mateixos ramaders són els primers interessats en què l¿administració subvencioni l¿abandonament de granges que no tenen sostenibilitat i que per raons mediambientals, estructurals o per la situació familiar de molts ramaders no poden tenir continuïtat. Aquesta mesura ajudarà a millorar la situació actual del sector porcí català en general i a un important nombre de ramaders que esperen aquests ajuts. Porcat creu que l¿esperit de consens i la voluntat d¿entesa entre l¿administració i sector que hi va haver en aquell protocol s¿hauria de mantenir, i s¿hauria de concretar en la posta en marxa d¿aquests ajuts per a l¿abandonament voluntari de granges.