AJUTS | 21/12/2020  Ruralcat

Abonats els ajuts directes dissociats 2020 i dels plans de reestructuració de la vinya

El DARP ha fet efectiu fins el 95% dels imports dels ajuts de pagament bàsic, pagament verd, complement a joves, i el 100% del règim de petits agricultors. També s’han abonat 814.062 euros de l'ajut de plans de reestructuració de la vinya, que beneficien 223 viticultors, i correspon a 269,11 hectàrees de 17 comarques.

vinya

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha abonat els ajuts directes dissociats 2020. Un total de 39.817 beneficiaris han rebut fins el 95% de l’import dels ajuts directes dissociats de la Política Agrària Comuna (PAC) sol·licitats en la Declaració Única (DUN) 2020 de pagament bàsic, pagament verd, complement a joves. En el cas del règim de petits agricultors l’import és de fins el 100%. L’import a pagar és de 57.950.510 euros. El 5% restant dels ajuts dissociats es pagarà durant el primer semestre de 2021, un cop s’analitzi els límits pressupostaris. Igualment, durant el primer trimestre es procedirà al pagament dels ajuts directes associats a l’agricultura i la ramaderia. En total ja s’ha pagat un total de 218.334.196 euros, el que haurà aportat liquiditat al sector agrari català.

Els ajuts directes formen part de l’anomenat primer pilar dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC). Dins de la PAC, els ajuts de pagament directe es destinen a estabilitzar la renda agrícola per a reforçar la competitivitat i la sostenibilitat de l’agricultura europea, objectiu de la política comuna dels 27 països de la UE.

Per a més informació, i mapes de distribució dels pagaments:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/201218_not_pagament_saldo_ajuts_directes_2020

D’altra banda, el DARP també ha fet efectiu els pagaments de l’ajut dels plans de reestructuració de la vinya. En total, s’ha pagat a 223 viticultors un import global de 814.062 euros de les campanyes 2020 (bestreta), 2019, 2018, 2016/2017, i 2014/2015, que corresponen a 269,11 hectàrees de 17 comarques.

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, previst al Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 desembre de 2013, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris, i que preveu que cada Estat membre presenti a la Comissió un projecte de programa de suport de cinc anys que comprengui mesures d'ajut al sector vitivinícola. Té un finançament 100% de la Unió Europea, que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització, i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector.

Per a més informació, i mapes de distribució del pagament:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/201217_not_pagament_ajuts_reconversio_vinya_2020.

Font: DARP