FERTILITZACIÓ | 22/12/2020  Ruralcat

El termini de presentació de la Declaració Anual de Nitrogen (DAN) s’allarga fins al dia 26 de gener de 2021, inclòs

A partir del 27 de gener, l’aplicació DAN continuarà oberta fins el 15 de juny de 2021 per a elaborar esborranys però no per presentar la declaració anual de nitrogen.

Fertilització

L'aplicació DAN permet la presentació telemàtica d’aquesta declaració anual

Segons estableix el Decret 153/2019, amb la finalitat de garantir i comprovar una correcta gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, els titulars de les explotacions ramaderes, agrícoles i centres de gestió de dejeccions ramaderes han de presentar telemàticament, dins del darrer trimestre de cada any, una declaració anual del nitrogen (DAN). L’Ordre ARP/187/2020, de 27 d'octubre, amplia el termini de presentació de la Declaració Anual de Nitrogen (DAN) fins al 20 de gener de l'any següent al període que es declara.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va posar a punt el sistema informàtic (anomenat aplicació DAN) que permet la presentació telemàtica d’aquesta declaració anual. En aquesta segona campanya de la DAN, una incidència en l’aplicació informàtica va implicar que alguna de les seves funcionalitats no estigués plenament operativa fins al 6 de novembre. En base a això, i tenint en compte l’article 32.4 de la Llei estatal 39/2015, el termini de presentació de la declaració anual (DAN) s’allarga fins al dia 26 de gener de 2021 inclòs.

Davant de la possibilitat que no es puguin presentar totes les DAN en el termini establert degut a les dificultats generades per la aquesta situació d'excepcionalitat esdevinguda arran de l'epidèmia del coronavirus, s’ha decidit que, a partir del 27 de gener, l’aplicació DAN continuarà oberta fins el 15 de juny de 2021, per bé que temporalment no estarà operativa l’opció de “Finalitzar declaració”. En aquest període es podran elaborar DAN, que quedaran en esborrany. Més endavant s’habilitarà el període comprès entre el 16 i el 30 de juny per tal de poder presentar i finalitzar les DAN. Es considerarà que la DAN vàlida serà la darrera que s’hagi presentat, fins i tot en el cas que la darrera versió es presenti fora de termini.

Font: DARP