REFORMA AJUTS PAC | 18/01/2004  Ruralcat

Parlamentaris europeus proposen canvis en la reforma dels ajuts a l'oli, al cotó i al tabac

Un informe parlamentari sobre les reformes dels ajuts a l¿oli d¿oliva, al cotó i al tabac, proposades per Brussel·les, demana que en matèria de l¿oli d¿oliva es tingui en compte la qualitat i la regió de producció mentre en cotó i en tabac demana un increment dels ajuts lligats a la collita. Els ponents de l¿informe, del PSE i de l¿UNE, sol·liciten un període transitori fins 2007 per a l¿aplicació d¿aquestes reformes.

Sessió del Parlament Europeu a Brussel·les

Foto: Mediateca CE

La comissió d¿Agricultura del Parlament Europeu començarà la setmana que ve a analitzar aquest projecte de dictamen sobre les propostes de Brussel·les, que negocien els Quinze i a les quals Espanya s¿hi oposa. Brussel·les proposa que un 60 per cent dels ajuts a l¿oli d¿oliva i al cotó es substitueixin per un pagament únic i que el 40 per cent restant sigui repartit pels Estats membres. En tabac planteja que les actuals subvencions siguin reemplaçades totalment per aquest ajut desvinculat de la producció. L¿informe canvia els percentatges de desvinculació de les primes per cotó i tabac previstes per l¿Executiu comunitari. Per l¿oli d¿oliva manté el 60 per cent i el 40 per cent, però sol·licita modificar els criteris de distribució dels ajuts i que no només es tinguin en compte l¿índex de producció individual de les explotacions. Els ponents de l¿informe, del Partit Socialista Europeu (PSE) i de Unión Europea de las Naciones (UNE) assenyalen que ¿considerant l¿especificitat de la producció olivarera¿, que es caracteritza per l¿alternancia de collites abundants i escasses, han de tenir-se com a referència ¿el rendiment de la zona homogènia¿, un mecanisme similar a la regionalització. Respecte el 40 per cent que reparteix l¿Estat membre, l¿informe rebutja que Brussel·les vulgui primar només els criteris ambientals i demana que es distribueixi segons la qualitat i es tingui en compte les Denominacions d¿Origen i l¿agricultura biològica. Pel que fa al cotó, es demana que els Estats membres siguin els que decideixin en quin grau els ajuts queden vinculats o no a la producció, enfront els índexs de 60 per cent i 40 per cent de la Comissió Europea. En tabac, l¿informe és favorable a una desvinculació parcial dels ajuts de manera que només es transfereixi al sistema de pagament únic el 15 per cent del subsidi, en el cas de tots els productors, mentre Brussel·les pretén una desvinculació total dels ajuts.