ENTREVISTA | 23/12/2020  Ruralcat

Isabel Rovira  La ramaderia i el pastoralisme als Pirineus donen vida a les nostres muntanyes i produeixen múltiples beneficis, tant a nivell econòmic com social i ambiental

El projecte europeu Pyrpastum pretén dinamitzar l’espai pastoral i fomentar l’ocupació als dos vessants del Pirineu. En el marc d’aquest projecte, el CFPPA Ariège-Comminges, l’Associació Rurbans, la Federació Pastoral de l’Ariège i l’Escola Agrària del Solsonès han elaborat el documental “La ramaderia a muntanya. Oficis clau pel territori Pirinenc”. El film aborda el tema del pastoralisme als Pirineus i serveix per comprendre millor els reptes quotidians d'aquests homes i dones que permeten mantenir vives les nostres muntanyes i perpetuen la tradició d’aquests oficis apassionants de ramadera, pastora i vaquera al Pirineu. També s’explica la necessitat de la formació a través d'escoles especialitzades en ramaderia extensiva com l’EA del Solsonès, on es treballa per oferir una formació de qualitat i de futur.

Isabel Rovira, directora de l'EA del Solsonès

Isabel Rovira és Enginyera Tècnica Agrícola i Enginyera de forests i ha treballat en el sector de la fusta i en la redacció de projecte agroramaders. Ha estat professora de l’Escola Agrària del Solsonès i actualment n’és la directora.

-Fa dos anys que participeu en el projecte europeu Pyrpastum. Quin és el balanç que en feu de la vostra participació?

El balanç és positiu. Durant els dos anys de projecte s’han pogut intercanviar coneixements i experiències entre els socis del projecte: el CFPPA Ariège Comminges (Centre de Formació Professional i de Promoció Agrícola), l’Escola de pastors de Catalunya-Rurbans, l’Escola Agrària del Solsonès i la Federació Pastoral de l’Ariège. Els centres formadors hem pogut comparar i complementar les nostres formacions, i amb la Federació pastoral hem pogut conèixer la situació laboral del pastoralisme al vessant francès del Pirineu, així com les accions que duen a terme per millorar la situació de la professió.

A més, s’han dut a terme intercanvis entre professorat, alumnat i professionals del sector, viatges tècnics i estades de pràctiques. També s’ha realitzat un estudi de la situació pastoral i de ramaderia extensiva al Pirineu, comparant ambdós vessants, i s’ha creat una borsa de treball agro-ramader conjunta.

A l’apartat de comunicació s’ha elaborat material per difondre els beneficis de la ramaderia extensiva de muntanya i donar a conèixer les feines de pastor/a, vaquer/a i ramader/a.

-En què s’ha concretat la vostra col·laboració en el projecte i en el documental “La ramaderia a muntanya. Oficis clau pel territori Pirinenc”?

En aquest documental s’han volgut donar a conèixer les professions de pastor, vaquer i ramader a partir d’experiències de professionals que treballen en territori pirinenc. Els testimonis expliquen les seves professions i la seva experiència de vida, els pros i contres de dedicar-se a una professió totalment en contacte amb la natura, que té grans avantatges com la llibertat i el contacte amb els animals, així com algunes desavantatges, com poden ser les condicions de treball i la solitud de l’ofici en alguns casos.

“En aquest documental s’han volgut donar a conèixer les professions de pastor, vaquer i ramader a partir d’experiències de professionals que treballen en territori pirinenc”

En el documental també es donen a conèixer les formacions que, des de les nostres escoles, s’ofereixen per poder dur a terme aquesta professió, tant de formació inicial (cicles formatius) com de formació contínua.

A part del documental, des de l’Escola Agrària del Solsonès hem organitzat els viatges tècnics per estudiants i professionals, part catalana, i hem elaborat la comparació dels estudis agro-ramaders de França i Catalunya.

El projecte Pyrpastum ha permès realitzar nombroses activitats formatives específiques de ramaderia extensiva. S’han organitzat sis viatges tècnics, amb 23 explotacions visitades als dos vessants dels pirineus. Pel que fa als alumnes de cicles formatius, 70 alumnes de l’Escola Agrària del Solsonès i del Lycée agricole de Pamiers van poder conèixer gran varietat d’explotacions agrícoles, ramaders i també de transformació agroalimentària.

Pels professionals del sector, es va organitzar dos viatges, un dedicat al bestiar boví i l’altre al oví i cabrum, en total, 40 professionals mobilitzats. Aquests viatges, a part de l’intercanvi de coneixements, va ser positiu per l’intercanvi d’experiències, tant entre els ramaders de la part catalana com entre aquest i els francesos.

També ens hem ocupat, juntament amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), de l’elaboració d’un estudi sobre la situació i evolució de les pastures i la ramaderia extensiva a les comarques de muntanya, al Pirineu i Prepirineu català.

-Quines característiques té la ramaderia i els pastoralisme dels Pirineus?

De l’estudi realitzat sobre pastures i ramaderia extensiva es desprèn que als dos costats del Pirineu el bestiar predominant és l’oví, seguits de boví i, en molta menor proporció, l’equí i cabrum. A les comarques catalanes, en els darrers 30 anys hi ha hagut un important descens de caps d’oví i un augment de boví. Pel que fa a l’equí i cabrum, les diferències són poques, augmentant lleugerament l’equí i disminuint el cabrum.

“A les comarques catalanes, en els darrers 30 anys hi ha hagut un important descens de caps d’oví i un augment de boví”

Una diferència que s’observa és que a França la majoria de pastures de muntanya tenen un pastor o vaquer, cosa que no passa al costat català. A França, el pastoralisme té un conveni laboral propi que regula l’activitat i es fomenta a través de federacions.

Per altra banda, la ramaderia i el pastoralisme als Pirineus donen vida a les nostres muntanyes i produeixen múltiples beneficis, tant a nivell econòmic com social i ambiental. La ramaderia extensiva és un actiu a conservar i potenciar.

“La ramaderia extensiva és un actiu a conservar i potenciar”

A nivell econòmic produeix un aliment de qualitat i de proximitat, mantenint oficis tradicionals i fixant gent al territori. A nivell social hi ha un traspàs de coneixements heretats, patrimoni cultural, es dinamitza la vida rural i es contribueix al manteniment del paisatge. I a nivell ambiental, les pastures, al mantenir zones obertes i un paisatge en mosaic, afavoreixen la biodiversitat i contribueixen a la prevenció de grans incendis forestals. També es mantenen races autòctones adaptades al territori.

- Com a un centre especialitzat en agricultura i ramaderia extensives de referència per al sector agroforestal de Catalunya, quina oferta formativa oferiu en aquest àmbit i quin volum d’alumnat teniu?

L’Escola Agrària del Solsonès ofereix dos cicles formatius de grau superior, un de Gestió forestal i del medi natural, i un de Paisatgisme i medi rural, perfil agropecuari, amb  un total de 80 alumnes per curs escolar. Tots dos cicles tenen continguts relacionats amb la pastura i ramaderia extensiva.

En formació contínua passen per l’escola al voltant de 500 alumnes l’any, per assistir a cursos d’especialització i jornades tècniques de diversos àmbits, entre ells la ramaderia extensiva, que es planifiquen en funció de les necessitats i la demanda del sector en cada moment.

-Ha crescut en els darrers anys l’interès dels/de les joves per la professió? Creus que creixerà en els propers anys?

A les nostres escoles cada vegada hi ha més alumnes interessants en la professió. La producció d’aliments de qualitat, cada vegada més apreciats per la població, demana d’una agricultura i ramaderia també de qualitat, i per aconseguir-ho és necessari professionals formats i qualificats. Cal seguir posant en valor les professions d’agricultor i ramader, també dignificar les de pastor i vaquer; la feina que fan és molt valuosa i necessària, per això, esperem que l’interès per aquestes professions segueixi creixent.

“Cal seguir posant en valor les professions d’agricultor i ramader, també dignificar les de pastor i vaquer; la feina que fan és molt valuosa i necessària”

-Un dels objectius del projecte ha estat fomentar la inserció laboral, a través d’una borsa de treball agroramader, i difondre els impactes positius de la ramaderia extensiva en zones de muntanya pel que fa al desenvolupament econòmic, la conservació de la biodiversitat i la valorització del paisatge i el patrimoni local. Creus que s’han complert o s’estan complint?

La borsa de treball s’ha posat en funcionament a finals del projecte, l’accés és lliure i gratuït, tot just s’està fent difusió i comencen a haver-hi les primeres ofertes.

Pel que fa a la difusió dels impactes positius de la ramaderia extensiva en zones de muntanya, s’ha elaborat uns cartells on es presenten de forma gràfica i pedagògica els beneficis que representa. Les impressions han estat valorades molt positivament; els cartells també  es poden descarregar a través de la web de Pyrpastum: https://pyrpastum.eu/.

Els dies 2, 3 i 4 de desembre s’han dut a terme els seminaris finals de projecte on s’han presentat les accions realitzades durant els dos anys, entre elles la borsa de treball i el material divulgatiu. El seminari va tenir molt bona acollida i esperem que contribueixi a assolir els objectius. El projecte és un inici o punt de partida per continuar donant a conèixer aquest sector.

-Esteu participant en altres projectes similars?

Actualment no, però la nostra escola sempre està oberta a la millora de la formació dels seus alumnes i professionals del sector. Projectes com aquest ajuden a participar en intercanvis i comprendre millor la realitat dels professionals d’altres territoris. Per aquest motiu, és molt probable que en el futur es continuï amb algun tipus d’activitats com aquesta.