SILVICULTURA | 21/01/2015  CTFC

Life + SUBER aposta per incrementar la producció de les sureres

El projecte europeu Life + SUBER vol contribuir a l'adaptació dels boscos de sureres europeus al canvi climàtic, afavorint la seva conservació i el manteniment de la cadena de valor associada. Aquest projecte es desenvoluparà principalment a Catalunya durant els propers quatre anys.

Life + Suber

El canvi climàtic representa una greu amenaça per a la conservació de la sureda, la producció sostenible de suro i la cadena de valor lligada a aquest producte. Actualment, ja s’ha detectat una menor vitalitat i productivitat a causa d’un major estrès hídric, l’augment de plagues, especialment el corc del suro, i la major freqüència de grans incendis forestals.

Des del Consorci Forestal de Catalunya, amb la participació del CTFC, es coordina un projecte que treballa en la gestió i conservació de les suredes per contribuir a l’adaptació i a una major resiliència dels boscos de sureres europeus davant del canvi climàtic, afavorint la seva conservació i el manteniment de la cadena de valor associada.

Per a fer-ho, s’han seleccionat ja els primers rodals demostratius en boscos de sureda en els quals s’implementaran models de gestió innovadors, a través de diferents tractaments silvícoles. En total se seleccionaran 28 rodals, dins les 4 principals àrees de distribució de la surera Catalunya (Alt Empordà, Montseny-Guilleries, Gavarres, Montnegre-Corredor), i en cada cas s’establirà un conveni amb els propietaris de les finques forestals on es portaran a terme els tractaments.

De cara als propers mesos, es començaran les tasques d’estassada del matoll i tallades de millora amb objectiu de millorar la vitalitat i la producció de suro, l’augment de la resiliència i la resistència a incendis forestals, i la restauració de la sureda degradada. La reducció dels danys causats pel corc del suro es farà mitjançant trampeig massiu, en combinació amb tècniques silvícoles per reduir la susceptibilitat de les sureres a ser atacades per aquest insecte.

 

El projecte Life+SUBER


Els socis que formen part del projecte Life+SUBER ‘Gestió integral de les sureres per a l’adaptació al canvi climàtic’ són el Consorci Forestal de Catalunya (coordinador), el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Forestal Catalana SA, Amorim Florestal SA i el Centre de la Propietat Forestal.

El projecte disposa d’una important contribució financera del programa LIFE+ de la Comissió Europea, i compta amb el cofinançament de la Diputació de Barcelona, Amorim Florestal Mediterraneo SL i l’ Institut Català del Suro.

A banda dels objectius comentats, el projecte també vol desenvolupar eines de gestió i transferir-les a l’administració forestal, per integrar l’adaptació al canvi climàtic en la política forestal i la normativa del subsector surer català; i transferir les tècniques implementades i eines desenvolupades als principals actors locals (propietaris forestals, gestors, administració i indústria del suro) i altres actors del sector surer europeu (Portugal, França i Itàlia) per millorar la gestió i conservació a llarg termini de l’hàbitat de la sureda a Catalunya i sud d’Europa.