AJUTS | 11/01/2021  Ruralcat

Pagament de 3,2 milions d’euros a 1.039 ramaders en concepte dels ajuts associats a ramaders del sector oví i cabrum

Tot i la pandèmia, el DARP ha agilitat la gestió d’aquests ajuts amb l’objectiu de fer arribar liquiditat al sector amb la màxima celeritat. Així, el pagament s’ha efectuat amb més d’un mes d’antelació respecte a la campanya anterior.

Ovelles

Aquests ajuts formen part del primer pilar de la Política Agrària Comuna

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha abonat el 90% dels imports dels ajuts associats ramaders al sector oví i cabrum, per un import total de 3.284.661 euros a 1.039 ramaders. Tot i la pandèmia, el DARP ha agilitat la gestió d’aquests ajuts amb l’objectiu de fer arribar liquiditat al sector amb la màxima celeritat. Així, el pagament s’ha efectuat amb més d’un mes d’antelació respecte a la campanya anterior.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de la Política Agrària Comuna (PAC), estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Les resolucions d'atorgament de l'ajut es publicaran a l'e-tauler, i es podran consultar a l'aplicació DUN, en els propers dies.

Els imports unitaris provisionals per superfície i per cap de bestiar es poden consultar al document: ‘Imports unitaris ajuts associats, per hectàrea o per cap de bestiar’.

Per a més informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/210108_not_pagament_ajuts_directes_ovi_cabrum_2020

Font: DARP

Informació relacionada