SEGURETAT ALIMENTÀRIA | 22/01/2015  DAAM/Ruralcat

Reobertura dels Estats Units a la importació de boví de la UE

La Comissió Europea (CE) ha anunciat que els Estats Units tenen previst tornar a obrir progressivament el mercat a les importacions de carn de boví procedents de la Unió Europea (UE) a partir d'aquest mes de gener de 2015.

Començaran per la República d'Irlanda i s’espera que properament estenguin l'aprovació per a la resta de la Unió Europea.

Aquest anunci envia un senyal important i positiu als altres estats membres de la UE que han sol·licitat restablir l'accés al mercat de la carn d'Estats Units.

El mercat americà es va tancar per al boví de la UE el gener de 1998 per causa de l’Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE). L’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) ha reconegut els enormes esforços fets a la UE per a controlar aquesta malaltia i que el boví de la UE és segur.

Informació relacionada