NOVA REGLAMENTACIÓ | 09/12/2003  Ruralcat

La CE simplifica el règim d¿ajuts a l¿agricultura

La Comissió Europea (CE) ha aprovat avui un reglament i ha presentat una proposta per a simplificar la concessió d'ajudes nacionals al sector agrícola i pesquer, de manera que, fins a un cert punt, els Estats puguin atorgar ajudes agrícoles sense sol·licitar l¿aprovació prèvia de la CE.

Per a completar aquesta regulació, la CE ha presentat també una proposta als Quinze per a fixar una regla ¿de mínims¿, que eximiria els països de notificar ajudes nacionals per a agricultors i pescadors per un import màxim de fins a 3.000 euros per productor. Ambdues reglamentacions "demostren la voluntat de la CE d'aprovar mesures intel·ligents per a simplificar la reglamentació", segons ha dit el comissari d'Agricultura, Franz Fischler, en un comunicat. El règim aprovat avui, que entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), permet que els Governs de cada Estat no hagin de notificar un conjunt d'ajudes destinades a millorar les regles sobre medi ambient, benestar animal i higiene agroalimentària. Els Estats membres podran pagar fins el 55% dels costos relatius a inversions en explotacions i el 75% de les despeses dels productors per a millorar el benestar animal o la protecció ambiental, sense haver de comunicar-ho a la CE. També podran atorgar una ajuda màxima de 100.000 euros en un període de tres anys per a mesures que fomentin l'obtenció i la venda de productes de qualitat i la mateixa quantitat per a actuacions d'assistència tècnica com les consultories agrícoles o l'assistència a fires comercials. Ajudes exemptes de notificació
Quedaran exemptes de notificació el 50% d'ajudes estatals a inversions en zones desfavorides i fins un 20% al creixement de la producció (mesurat en unitats de bestiar o superfície conreada); el 60% de costos per a millores ambientals, transformació o increment del benestar animal (75% en zones desfavorides). A més, s'eximeix fins el 100% de costos per a conservar paisatges i edificis tradicionals, que podran incloure remuneracions a treballadors de fins a 10.000 euros anuals. Estaran exempts suports de fins el 40% a la comercialització de productes agrícoles (50% en les regions d'objectiu 1); el 80% del pagament de primes d'assegurances en cas d'inclemències climàtiques. El reglament afecta a ajudes atorgades a petites i mitjanes empreses (PYMES), és a dir, amb un màxim de 250 empleats i una xifra de negocis de 40 milions d'euros. D¿altra banda, la proposta presentada avui, que haurà de discutir el Consell de Ministres de la UE, planteja que els Estats no hagin de notificar ajudes per un import de fins 2.000 euros per agricultor o pescador. Aquesta exempció té un límit de fins el 0,3 per cent de la producció agrícola o pesquera del país afectat. L'aprovació d'aquesta mesura pot afectar a primes per un total de 290 milions d'euros anuals i al 2,1 per cent del volum anual de suports nacionals agrícoles en la UE, segons les mateixes fonts. Publicació a Internet
El règim aprovat avui estableix que els Estats membres hauran de publicar totes aquestes ajudes en Internet, abans que es faci efectiu el pagament, perquè totes les parts interessades tinguin accés a la informació. Brussel·les podrà obrir una investigació si es presenten queixes sobre la irregularitat en l'aplicació del nou sistema.

Informació relacionada