SECTOR LACTI | 03/12/2003  Ruralcat

Prolec dóna el vist i plau al projecte de Reial decret sobre la quota lletera

La Federació Espanyola d'Empresaris Productors de Llet (Prolec) ha mostrat la seva satisfacció pel projecte de Reial decret sobre la taxa làctia elaborat pel Ministeri d'Agricultura i ha sol·licitat que el text final es mantingui fidel a aquesta proposta. L¿esborrany es troba ara en un període de suggeriments de les Comunitats Autònomes per a la redacció final del text.

Cuba de llet

Prolec ha manifestat la seva aprovació del primer esborrany i espera que el text final del Reial Decret no presenti modificacions. En concret, la federació es refereix a la definició dels compradors i als requisits exigits ja que, segons el seu criteri, "és l'única forma de limitar les pràctiques fraudulentes de la indústria". El projecte de Reial Decret distingeix tres tipus de compradors: comercialitzador, transformador i artesà, i cadascun d'ells necessita una autorització prèvia i única del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), obligant-los a constituir una fiança inicial de 300.000 euros, per als dos primers, i de 50.000 euros per a l'últim. El text també estableix que hauran de disposar de la infraestructura necessària i suficient (vehicles, cisternes i dipòsits, entre altres) per a recollir i transportar la llet, identificant els lliuraments del productor en cada ruta. El director general de Prolec, Carlos Gil, ha assegurat que a partir d'ara s'obliga als compradors a registrar-se en una o altra categoria i que "només pot tenir algun tipus d'interès en oposar-se a aquest Reial Decret qui no compleixi amb la normativa vigent". En aquest sentit, Gil ha subratllat "l'esforç que està realitzant el MAPA per regular i gestionar el sector lleter". Aquestes afirmacions però, contrasten amb les reivindicacions de la majoria dels ramaders catalans que denuncien l¿eliminació del sistema de compensació i sol·liciten que les cooperatives puguin ser considerades com a primer compradors i així poder compensar les quotes. La federació d¿empresaris productors de llet també ha destacat d¿entre les mesures proposades el reconeixement del dret dels productors a canviar lliurement de client, ja fins ara aquesta llibertat ha estat relativa atès que "els productors han sofert sancions subjectives i represàlies de tot tipus per part de la indústria¿. Gil ha afirmat que "incloure aquesta mesura permetrà al ramader presentar denúncies sobre aquest tipus de pràctiques monopsòniques de les indústries davant el FEGA". Prolec representa actualment el 7,5 per cent de la quota làctia espanyola i compte amb deu associacions federades a Catalunya, Aragó, Astúries, Cantàbria, Castella la Manxa, Castella Lleó, Galícia, Madrid, Navarra i Andalusia.