SANITAT ANIMAL | 03/12/2003  Ruralcat

La norma de la CE de transport de bestiar centra el I Congrés de Benestar Animal

La proposta de norma de Benestar Animal en el Transport de la Comissió Europea s'analitza aquests dies en el I Congrés de Benestar Animal, celebrat a Múrcia. Ahir mateix, es va debatre un informe sobre la proposta de la CE, elaborat pel Cosell Econòmic i Social europeu (CES), que des l¿associació Ancoporc es va criticar durament, sobretot per les limitacions de transport en llargues distàncies.

Cartell del I Congrés de Benestar Animal (Múrcia 2

Cartell del I Congrés de Benestar Animal (Múrcia 2003)

El gerent d¿Ancoporc (Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino), Alberto Herranz, va explicar que la proposta comunitària de normativa de benestar en el transport estableix disposicions i limitacions en el moviment dels animals ¿que manquen d¿arguments científics i fins i tot els contradiuen¿. Segons Herranz, la CE pretén endurir la legislació del transport d¿animals en llargues distàncies (trajectes de més de 9 hores de durada), quan la pràctica diària demostra que les principals deficiències es produeixen en viatges de menys de 50 km, que justament no estan regulats. Una incoherència clara de la proposta, segons Ancoporc, és el fet que eliminant les aturades en els viatges per prevenir la difusió de malalties obliga al bestiar a romandre durant dotze hores dins el camió, ¿la qual cosa no contribueix precisament al benestar animal¿. A part de les dures crítiques a la proposta de la Comissió, també es van valorar positivament els mecanismes de formació del personal encarregat del transport i les guies de bones pràctiques. Així mateix, experts espanyols en el sector van analitzar la repercussió que tindrà la introducció del concepte de benestar animal dins de la legislació europea sobre els sistemes productius ramaders. Ramaderia intensiva i extensiva, dos models confrontats
També ahir es van debatre els models de ramaderia intensiva i extensiva. El representant d¿Espanya al Consell d¿Europa, Martín Rodríguez, va assenyalar que és el nivell adquisitiu dels consumidors el que decideix quin model ha de prevaler. Segons Rodríguez, el model extensiu, tradicional a Espanya, no pot competir amb la ramaderia intensiva i va apuntar que els productors en extensiu s¿han de dirigir a un consumidor disposat a pagar més pel valor afegit del benestar animal, la protecció mediambiental, el desenvolupament rural i la qualitat del producte final. A més, va afegir que el consumidors d¿Espanya qüestionen la producció intensiva, que ignora el propi concepte de benestar animal. El MAPA no creu en la protecció aranzelària del porcí
Des del Ministeri d¿Agricultura espanyol es considera ¿poc raonable¿ reclamar a la Unió Europea (UE) mesures de protecció aranzelària per als productors de porcí en front de les importacions de tercers països per compensar la pèrdua de competitivitat derivada de la norma europea de benestar animal. Segons el MAPA, el que més afecta les explotacions porcines és l¿augment de l¿espai per animal i l¿allotjament de les truges en grup, perquè suposarà un augment important dels costos de producció i de ma d¿obra. Pel MAPA, és qüestionable que la nova normativa millori el benestar del bestiar porcí a la granja, perquè el fet de posar els animals en grup fa augmentar el risc de malalties que fins ara estaven controlades i empitjora la qualitat de la carn.