INFORMACIÓ | 27/01/2015  DAAM/RuralCat

RuralCat, un portal de referència en el món rural amb més de 27.000 usuaris

El Comitè Directiu del portal Ruralcat, un portal de referència en la transmissió del coneixement i en la utilització de les TIC en el món rural, es va reunir la setmana passada.

Gràfic del creixement d'usuaris a Ruralcat

Gràfic del creixement d'usuaris a Ruralcat

Aquest Comitè Directiu es reuneix un cop l’any i està presidit pel director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila. Al llarg de l’esmentada reunió es va revisar els diferents espais que constitueixen el portal i es va posar de manifest quins són els serveis i apartats que tenen més interès per als professionals que utilitzen RuralCat.

Concretament i en temes d’Informació, destaca la dimensió de RuralCat pel que fa a l’elaboració i publicació de 480 notícies, la realització d’entrevistes a professionals que poden ser referents en un determinat camp d’actuació en l’àmbit agroalimentari, i l’enviament de 52 butlletins setmanals.

Quant als serveis tecnològics, cal esmentar les eines de recomanacions de reg en agricultura i jardineria, amb 1.166 usuraris inscrits i 133 que reben les seves recomanacions via correu electrònic i/o missatgeria mòbil (SMS).

També destaca la Transferència de Coneixement com un dels punts forts del portal. El programa de Formació Agrària a Distància (FAD) va realitzar, el 2014, 140 aules virtuals amb 3.668 alumnes matriculats i ha informat de les 574 jornades tècniques del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT), a més d’oferir en consulta oberta els documents de les ponències associades. Els cursos de la FAD han generat més de 520.000 pàgines vistes per les persones que fan la formació mitjançant RuralCat.

Aquest èxit és conseqüència de donar un servei permanent i ininterromput, des de l’any 2002, i de la seva actualització diària de continguts, així com de la seva oferta renovada i cada cop més orientada a donar als professionals allò que necessiten.

Amb una millora continuada dels serveis tecnològics que s’ofereixen, com són les eines de recomanacions de reg en agricultura i en jardineria, la tecnologia amb la qual es fan els cursos del programa FAD o les diferents oficines virtuals, com són l’Oficina del Regant, Suport a la Indústria Agroalimentària, Fruit.Net, l’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes, Assessorament o Venda de proximitat, etcètera, es presenta, de manera senzilla i ordenada, allò que un professional necessita conèixer sobre una determinada temàtica, ja sigui en matèria d’informació, formació o serveis tecnològics.

Com a resultat de tot aquest esforç realitzat, RuralCat ha assolit el 2014 la xifra de 27.124 usuaris inscrits arreu del territori català, amb 34.169 visites mensuals com a mitjana i 410.028 visites acumulades l’any 2014.

Finalment, en la darrera reunió del Comitè Directiu, també es va avançar la pròxima posada en marxa de la Biblioteca Tècnica de RuralCat i l’impuls de RuralNet, una xarxa de professionals en el portal i la seva connexió amb d’altres xarxes socials i laborals, així com la creació de noves oficines virtuals temàtiques.