CONFERÈNCIA SECTORIAL D'AGRICULTURA | 30/11/2003  Ruralcat

Grau diu que el Parlament portarà la PAC al Tribunal Constitucional

La Conferencia Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural ha acabat en desacord total entre Grau i Arias Cañete pel que fa a la regionalització dels ajuts de la PAC. El conseller català ha exigit, amb l¿únic suport del País Basc i apel·lant al tret diferencial de l'agricultura catalana i de cada una de les 17 Comunitats Autònomes, que s¿apliqui la regionalització però, davant la negativa reiterada d¿Espanya, Grau ha assegurat que el Parlament portarà la PAC al Tribunal Constitucional.

Grau entre els consellers d'Aragó i del País Basc

Foto: DARP

Els disset consellers del ram s'han reunit amb el ministre Cañete a Saragossa, a la Conferència Sectorial, en un moment complicat ja que s'ha decidit que la reforma de la PAC entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2006 tot i que la majoria de Comunitats Autònomes clamen que es retardi fins que no es revisi la desconnexió dels ajuts a determinats sectors. Sota aquest lema s¿han manifestat a Saragossa centenars d¿agricultors i ramaders de diferents comunitats, convocats per l¿organització agrària COAG, per denunciar les retallades dels ajuts amb la reforma de la PAC i reclamar una ¿Llei Bàsica d¿Agricultura a favor de l¿explotació familiar¿. Sobre aquesta qüestió, Grau ha defensat la desconnexió parcial dels ajuts perquè així s¿evitaria l¿abandonament de les terres de cultiu, es mantindria el teixit industrial agroalimentari al territori i permetria subvencionar part d¿alguns regadius de futura construcció. Davant la postura contrària de la resta de Comunitats Autònomes, el conseller ha denunciat que Catalunya s¿ha quedat sola en la defensa d¿aquest punt, així com d¿altres. Grau ha dit que, el fet que des de Catalunya es vulgui aplicar la PAC a partir de 2005 i es reclami la regionalització dels ajuts, no tan sols defensa l¿aplicació de l¿Estatut de Catalunya i fins i tot la Constitució, sinó que reflecteix també la voluntat del sector agrari català respecte aquest tema. El conseller ha assegurat que ¿defensar la peculiaritat de cada Comunitat Autònoma és imprescindible per mantenir un sector viu i amb futur¿. Així mateix, Grau ha rebutjat la intenció del MAPA de reconvertir les comunitats en delegacions de l¿Administració estatal. En el decurs de la reunió, un altre dels temes que també ha suscitat crispacions ha estat la proposta de Projecte de Reial Decret de creació de la Taula de coordinació del control de Qualitat Alimentària. Grau ha denunciat una vegada més l¿intent del MAPA d¿envair competències a les Comunitats Autònomes atès que la proposta de Reial Decret va contra els principis de la Llei de Qualitat Agroalimentària de Catalunya, aprovada per tots els grups del Parlament. Acords entre les dues administracions Tot i aquestes divergències, Grau i Cañete han arribat a un acord pel que fa a la regionalització de la superfície de la base nacional del conreu de l¿arròs i han acordat atorgar a Catalunya un total de 20.850 hectàrees. El MAPA ha accedit a redistribuir les hectàrees permeses a l¿Estat després que Catalunya i València denunciessin el greuge dels productors catalans i valencians davant el creixement de conreu de l¿arròs a altres comunitats i les penalitzacions estatals que havien d¿afrontar tot i haver mantingut estable la superfície d¿arròs. Un altre dels terrenys on hi ha hagut consens ha estat en el cofinançament dels ajuts per pal·liar els efectes de les gelades del 2001. El MAPA ha acordat la transferència dels recursos pendents que havia d¿aportar a la Generalitat i pagarà 524.000 euros sota aquest concepte. En matèria d¿oli, Grau ha reiterat que Catalunya aprova la recent reforma de l¿Organització Comuna de Mercat (OCM) de l¿oli, la qual estableix que un 60% dels ajuts es destinin en funció de la producció i el 40% restant sigui distribuït pels Estats membres en funció d¿unes categories establertes per la mateixa UE. No obstant, Grau ha reclamat que els ajuts inclosos en el 60% tinguin en compte el període 1999/2001 i no el 2001/2003 per tal d¿incloure les gelades del 2001.