PRESSUPOSTOS 2004 | 30/11/2003  Ruralcat

El Pla d¿Assegurances Agràries per al 2004 cobrirà els danys produïts per la sequera i els incendis

El Consell de Ministres va aprovar divendres passat el Pla d'Assegurances Agràries Combinades per l'exercici 2004, que donarà cobertura als danys produïts per les altes temperatures i els incendis forestals i continuarà compensant les despeses per a la retirada dels animals no bovins morts en les explotacions. El MAPA destinarà 210,35 milions al Pla, un 9,5 per cent més que l¿any 2003.

Foto: MAPA

Entre les novetats del Pla, l¿apartat destinat a mals com els registrats durant el passat estiu com a conseqüència de la sequera i els incendis, beneficiarà l'assegurança d'explotació en bestiar aviar de carn, de manera que els productors podran assegurar-se contra els efectes de l'ona de calor, entre altres riscos. També s¿engegarà una assegurança d'incendi en plantacions forestals en sòls agrícoles, i s¿implantarà una assegurança per al sector de l¿apicultura per tal de donar resposta a problemes com els sorgits amb la sequera i els incendis forestals. Pel que fa al sistema de compensacions de despeses per la retirada dels animals no bovins morts en les explotacions, el Pla per al 2004 no contempla cap modificació respecte els anys anteriors. Aquest model d¿assegurança, que facilita als productors la retirada i destrucció dels cadàvers d'acord amb criteris sanitaris adequats, permet generalitzar la seva aplicació als bovins en gairebé totes les Comunitats Autònomes, i per a la resta d'espècies ramaderes en quatre Comunitats. Durant l'exercici 2004 també es continuarà amb les tasques de desenvolupament i revisió de les normes de peritatge i, a més, s¿elaborarà la Norma General corresponent a les assegurances pecuàries. Tanmateix, s¿estudiaran noves modalitats de contractació que facilitin l'accés i la permanència dels agricultors, ramaders i aqüicultors a la subscripció de l¿assegurança. El Pla d¿Assegurances Agràries 2004 s'ha elaborat tenint en compte l'Acord de Bases per a l'elaboració dels Plans 2004-2006, adoptat per la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics el passat 31 de juliol.

Informació relacionada