PAC | 22/01/2021  Ruralcat

La Comissió Europea obre una consulta pública per avaluar l’impacte de la PAC en l’intercanvi de coneixement i assessorament

La Comissió Europea ha obert fins el 2 de febrer la consulta pública per tal d’avaluar l’impacte de la PAC en l’intercanvi de coneixement i en les activitats d’assessorament.

Qüestionari online

La consulta es pot fer fins el 2 de febrer de 2021

L’objectiu d’aquesta consulta pública és determinar si s’estan complint els objectius de la PAC de fomentar la transferència de coneixement i la innovació a l’agricultura, la silvicultura i les zones rurals i si les mesures que actualment existeixen són efectives, eficients, coherents, pertinents i aporten un valor afegit a la UE.

El qüestionari s’adreça a agricultors, assessors agrícoles, formadors, organitzacions, institucions públiques, centres de recerca, investigadors i experts així com persones i organitzacions que hi vulguin contribuir.

Per tal de respondre l’enquesta, s’ha d’estar donat d’alta en el servei d'autenticació de la Comissió Europea (ECAS): https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi .

Es demana a les organitzacions i empreses que participen en consultes públiques que s’inscriguin en el registre de transparència de la UE.

Font: DARP

Informació relacionada