TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 29/01/2015  DAAM

L'EA de Manresa i L'Era signen un conveni de col·laboració

L'acord formalitza i reforça la col·laboració que, des de fa anys, ja vincula les dues entitats i implica un reconeixement del projecte Esporus de L'Era, un banc de germoplasma de varietats locals de Catalunya

El director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Domènec Vila, i el president de l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics, Charles-André Descombes, han signat el conveni que regula la seva col·laboració en matèria d’activitats formatives i transferència tecnològica, entre d’altres, per optimitzar els recursos i oferir formació adequada al sector ecològic.

L’Era és una associació que va néixer arran de les activitats de l’Escola Agrària de Manresa, amb el nom Amics de l’Escola Agrària de Manresa, amb l’objectiu fundacional de donar suport a les activitats i els projectes que promogués l’Escola Agrària, i d’organitzar-ne d’altres que tinguessin per objectiu el desenvolupament agrari sostenible.

El projecte Esporus és una de les principals activitats de L’Era, mitjançant el qual es conserven, estudien, caracteritzen i difonen més de 380 varietats de cultius herbacis anuals (hortícoles, extensius i flors) prospectades a tot el territori català, especialment la Catalunya Central. Bona part d’aquesta activitat es duu a terme a la finca que l’Escola Agrària té a Can Poc Oli.

D’altra banda, l’Escola Agrària i L’Era programen i organitzen conjuntament activitats formatives i de transferència tecnològica adreçades a col·lectius amb interès per l’agricultura ecològica i la sostenibilitat rural, a més de compartir materials i documentació bibliogràfica que estan ubicats a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa.

Amb la signatura del conveni, queden reforçats els vincles que uneixen L’Era i l’Escola Agrària i se’n potencia la tasca conjunta en suport de l’agroecologia i les energies renovables al món rural.