SECTOR OLI | 18/11/2003  Ruralcat

Andalusia clama per la vinculació dels ajuts a la producció

En el conflicte de la reforma de l¿OCM de l¿oli, els olivarers andalusos han estat una de les veus més discordants a l¿hora d¿unir els interessos de les diferents comunitats autònomes productores d¿oli d¿oliva.

Andalusia, una de les regions que més producció aporta al sector, demana que s¿incrementi el pressupost actual d¿Espanya de 209 milions d¿euros fins a 1200 milions, i que el 50 per cent dels ajuts estiguin vinculats a la producció. Davant la proposta europea de desvincular de la producció una part d¿aquests ajuts, els productors andalusos l¿accepten però sol·liciten que aquest tant per cent sigui mínim, i que s¿assigni en funció de la producció mitja de les últimes dues campanyes. La principal preocupació d¿Andalusia és no veure reduïts els ajuts que actualment cobren. A més, demanen que es destinin 50 milions d¿euros a un ajut per superfície per als oliverars amb dificultat d¿explotació, i la creació d¿un fons nacional de 20 milions d¿euros procedents del Desenvolupament Rural per ajuts adicionals als oliverars amb valor mediambiental. Per tal que les seves demandes tinguessin un portaveu als consells de ministres de la UE, on les darreres sessions s¿ha discutit els punts de la reforma, més de 25.000 olivarers andalusos, segons els organitzadors, i uns 7000 segons la Policia, es van manifestar dilluns passat davant la seu del Ministeri d¿Agricultura a Madrid i van llegir un comunicat dirigit a Cañete perquè tingués en compte les necessitats de les regions del sud. Davant la petició dels olivarers andalusos, el ministre espanyol va sol·licitar al consell de ministres europeus que algunes autonomies tinguin l¿opció d¿aplicar el pagament desvinculat ¿a més del 60 per cent dels ajuts perquè d¿aquesta manera s¿evitarien fluxes entre comunitats autònomes que donarien lloc a conflictes polítics de magnitud¿.