PRODUCCIÓ ECOLÒGICA | 04/02/2015  RuralCat

Convocatòria del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica

Aquest premi està organitzat pels Departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, d'Ensenyament i de Territori i Sostenibilitat, a més de l'Associació Vida Sana. També col·laboren l'editorial Graó i de la XESC (Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya).

Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica

A l’edició d’enguany del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica hi podran optar tots els centres d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, educació professional, educació especial i llars d’infants de Catalunya que hagin desenvolupat al llarg del curs escolar 2013-2014 un projecte relacionat amb l’agricultura i l’alimentació ecològiques.

Com en les anteriors edicions, es lliurarà tres premis. El primer consisteix en un guardó d'autor i 1.250€ per a destinar al projecte, el segon, en un guardó d'autor i 1.000€ per a destinar al projecte, el tercer, en un guardó d'autor i 750€ també per a destinar al projecte, i un accèssit que consisteix en un guardó d'autor i material didàctic per a treballar en l’hort escolar. A més, la revista Guix, de l’editorial Graó, publicarà un article en què es recollirà els projectes guanyadors.

Les sol·licituds es poden presentar fins el dimarts 7 d’abril i l’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el dissabte 9 de maig, al Palau Sant Jordi, en el marc de la Fira Biocultura de Barcelona.

 

Creixement dels projectes relacionats amb l’agricultura i l’alimentació ecològica

 

En els darrers anys, un nombre creixent de centres educatius catalans han endegat i desenvolupat actuacions i projectes relacionats amb l’agricultura i l’alimentació ecològica. En són exemples l’establiment d’horts escolars ecològics, el desenvolupament d’activitats docents destinades a donar a conèixer els aliments ecològics o la implantació d’experiències d’introducció d’aliments ecològics en els menjadors escolars. Totes aquestes actuacions, a més de l’impacte sobre la comunitat educativa, també són de gran interès per les conseqüències socials i mediambientals que suposen per al país.

 

Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica

 

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural l’impuls del premi i la implicació en la seva creació és un compromís recollit en el Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica per al període 2012-2014 que capitaneja la direcció general d’Agricultura i Ramaderia i que a partir d’enguany té la seva continuïtat en el nou programa previst per al període 2014-2020.

Cal recordar que un dels objectius bàsics del Programa és promocionar el mercat interior de consum dels aliments ecològics, especialment entre la franja de població més jove.