ESTUDIS | 28/01/2021  Ruralcat

El DARP publica la quarta fitxa estadística dels cítrics

La informació continguda es presenta separada temàticament i inclou totes les dades específiques distribuïdes territorialment en quadres i mapes.

Llimoner

L’any 2019 Catalunya tenia una superfície de 8.750 hectàrees de cítrics

El Gabinet Tècnic del DARP ha editat la quarta fitxa actualitzada dels cítrics, amb dades de 2019. La informació continguda es presenta separada temàticament i inclou totes les dades específiques, com la informació física (superfícies, rendiments i produccions anuals), distribuïda territorialment en quadres i mapes.

També hi ha enllaços a la informació del calendari de floració, recol·lecció i comercialització, preus i dades de consum, dades econòmiques i de volum del comerç exterior. Al final s’inclou un enllaç a la informació del segell de qualitat reconegut IGP Clementines de les Terres de l’Ebre. Gran part d’aquesta informació conté les dades consolidades més actualitzades amb informació històrica des de 1996 fins el 2019.

Segons la fitxa, l’any 2019 Catalunya tenia una superfície de 8.750 hectàrees de cítrics, concentrada a la demarcació de Tarragona, de les quals 6.535 hectàrees són de mandariner, 2.186 de taronger i 29 de llimoner. Pel que fa a la producció total, a Catalunya sumen 142.846 tones de cítrics, de les quals 102.307 corresponen a mandariner, 40.440 a taronger i 129 a llimoner. Respecte al consum, al 2019 el volum total és de 194.411 milions de kg i pel que fa al comerç exterior destaca que es van exportar 148.225 tones de cítrics.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DARP amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DARP