BIOMASSA | 05/02/2015  DAAM/RuralCat

Nou impuls a l'estalvi d'emissions de CO2 amb calderes de biomassa

Sis Grups d'Acció Local, impulsats pel DAAM, tutelaran aquest procés que evitarà més de 42.000 tm de CO2 i aportarà més de 300.000 euros per a promoure 42 projectes

El projecte BM-Rural, promogut per l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura juntament amb cinc Grups Leader més i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), és un dels 42 projectes de tot l'Estat seleccionat en la convocatòria de Projectes Clima del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) 2014.

Els Projectes Clima es promouen a través del Fons de Carboni per a una Economia Sostenible del MAGRAMA, un instrument de finançament climàtic que es concep amb l'objectiu de reorientar l'activitat econòmica cap a models baixos en carboni, al mateix temps que es contribueix al compliment dels objectius internacionals assumits per l’Estat espanyol en matèria de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Com a primer pas, els anys 2012 i 2013 es va acordar adquirir les reduccions generades per 37 i 49 projectes Clima respectivament, amb l’objectiu d’evitar l’emissió de més de 800.000 tones de CO2 equivalent a l’atmosfera entre 2013 i 2017. En l’anualitat 2014 s’adquirirà les emissions de 42 projectes més, entre nous projectes i ampliacions de projectes anteriors.

El projecte BM-Rural és una ampliació del projecte atorgat l’any 2012 al territori del Grup d’Acció Local Ripollès Ges Bisaura. Actualment aplega sis grups Leader de Catalunya, Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, Associació per al DRI de la zona Nord-Oriental de Catalunya, Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia, Consorci Alt Urgell – Cerdanya i Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.

Des del projecte es vol estimular la instal·lació de calderes de biomassa en el territori, tant en el sector públic com en el sector privat. És per això que aquesta iniciativa implicarà que qualsevol particular o empresa, privada o pública, d’aquests territoris rurals que vulgui instal·lar una caldera de biomassa percebi 7,10 euros per tona de carboni que hagi deixat d'emetre. Considerant que s’estima una reducció total d’emissions de 42.651,60 tm de CO2, es revertirà fins a 302.826,36 euros en els àmbits territorials que participen en el projecte.

Des dels Grups Leader existeix un protocol de priorització de calderes, en cas que la demanda d’accés als fons sigui superior a la prevista, i de tasques a realitzar per tal de poder certificar amb èxit el màxim d’emissions de CO2.

Per a participar-hi, la caldera ha d’haver estat instal·lada amb data posterior a l’1 de gener de 2014 i posar-se en contacte amb el grup Leader corresponent, on se l’informarà dels passos a seguir.

Acollir-se al projecte Clima no solament suposa percebre 7,10 euros per tona de CO2 que no s’ha emès en comparació amb les emissions de la caldera d’origen, sinó que alhora suposa un seguiment gratuït dels consums de biomassa fins a 31 de desembre de 2019 i una verificació anual de les emissions de la caldera de biomassa.

La signatura del contracte de compra d'emissions de carboni va tenir lloc dimarts, dia 3 de febrer, a la seu del MAGRAMA, entre el Fons de Carboni per a una economia Sostenible (FES-CO2) i l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, representada pel seu president, Miquel Rovira.

 

Informació relacionada