FORESTAL | 05/02/2015  CPF/RuralCat

El CPF publica el Manual d'estimació pericial en el treball forestal de camp

Aquest document pretén ajudar, facilitar i objectivar la presa de dades de camp mitjançant l'estimació pericial, metodologia vàlida per a la presa d'informació i per a complir la informació requerida en els instruments d'ordenació forestal (PTGMF i PSGF).

El Manual d'estimació pericial en el treball de camp

Serà, però, el tècnic redactor, segons la tipologia de massa forestal, qui determinarà a la fi els paràmetres forestals que es descriuen al llarg de la publicació o en destacarà els que mereixen més rellevància, per tal de caracteritzar la massa objecte de gestió i les actuacions forestals que calgui fer.

El Manual d'estimació pericial en el treball de camp, editat en català i castellà, és una publicació gratuïta, prèvia subscripció, que podeu sol·licitar per qualsevol dels canals de comunicació habituals amb el CPF.