AJUTS | 01/02/2021  Ruralcat

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya va executar un total de 121 milions d’euros durant l'any 2020

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014 – 2020 compta per a tot el període de programació amb un import global de 810,81 milions d’euros de despesa pública total. Fins ara s’ha executat el 66% del total.

Camp agrari

Les mesures que han suposat una major despesa executada durant l’any 2020 són les destinades al sector agrari a través del Contracte Global d’Explotació

Cal destacar que durant l’any 2020 el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014 – 2020 va executar un total de 121,1 milions d’euros. Les mesures que han suposat una major despesa executada durant l’any 2020 són les destinades al sector agrari a través del Contracte Global d’Explotació, les quals acumulen una despesa executada de més de 77,4 milions d’euros, és a dir, més del 63% de l’import anual executat. Dins d’aquestes operacions, cal destacar les mesures agroambientals (25,4 milions d’euros), els ajuts a l’agricultura i ramaderia ecològica (13,4 milions d’euros), la millora de la competitivitat de les explotacions agràries (12,6 milions d’euros), els pagaments compensatoris per a zones amb limitacions naturals (11,5 milions d’euros), i l’ajut de primera instal·lació de joves agricultors (10 milions d’euros). Pel que fa a altres operacions del Programa, cal destacar per al 2020 les mesures adreçades al sector forestal (9,7 milions d’euros), i el conjunt d’operacions destinades a les estratègies de desenvolupament local Leader (9 milions d’euros).

Tot i les dificultats que ha generat la pandèmia de la COVID-19, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha realitzat esforços de flexibilitat i adaptació que han permès que el PDR de Catalunya 2014 – 2020 s’hagi executat en un 66%, una xifra per sobre de la mitjana espanyola, amb un import global de 535,8 milions d’euros.

El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014 – 2020 compta per a tot el període de programació amb un import global de 810,81 milions d’euros de despesa pública total, dels quals un 43% estan cofinançats amb fons FEADER procedents de la Unió Europea, el 50% l’aporta la Generalitat de Catalunya, i el 7% restant prové de l’Administració general de l’Estat.

Font: DARP