SANITAT ANIMAL | 13/11/2003  Ruralcat

El Consell de Menorca demana compensacions pels sacrificis per la llengua blava

La consellera d'Economia i Agricultura del Consell menorquí, Antònia Allés, va demanar ahir l'aplicació de la prima Herodes per compensar els costos pel sacrifici dels vedells mascles com a conseqüència de l'aparició de casos de llengua blava o febre catarral ovina. Allés va precisar també la mediació de la consellera d'Agricultura del Govern, Margalida Moner, davant el Ministeri d'Agricultura, per a aconseguir aquesta prima amb una aportació de 200 euros per cap de boví sacrificat.

Una altra petició, consensuada amb les organitzacions professionals agràries en el Consell Agrari de Menorca, consisteix a rebaixar la prima d'engreixi de set a cinc mesos, a fi de sacrificar vedells més joves en els escorxadors de Mahó i Ciutadella. El Consell de Menorca també sol·licita ajudes per a l'engreix i la comercialització exterior mitjançant la millora de les infraestructures a les finques agrícola-ramaderes. El primer gran objectiu que s'han imposat tant el Consell Insular com les organitzacions professionals del sector primari menorquí consisteix a aconseguir la venda de vedells a Mallorca, primer mercat per al bestiar boví de carn criat a Menorca. Així per a la cabanya ovina menorquina es reclamen compensacions de 360 euros per ovella si es porta a terme la reposició i 300 si no s'incorpora al ramat un nou exemplar. En concepte de vacunació es demana una prima de seixanta euros atès que aquesta mesura sanitària motiva un alt percentatge d'avortaments en les ovelles prenyades i la pèrdua de fertilitat. El Consell de Menorca espera la resposta de la consellera Moner a la petició formulada el dilluns perquè s'adoptin i apliquin controls sobretot el bestiar viu que entri a Menorca. En segon lloc, el consell es planteja l'objectiu de prevaler el sacrifici d'animals, tant bestiar boví com oví, pels excedents que està creant l¿epizoòtia de la llengua blava.