MEDI NATURAL | 10/02/2015  RuralCat

El Govern revisa i amplia les zones vulnerables a la contaminació per nitrats

La situació actual de Catalunya en relació amb la presència de nitrats a les aigües subterrànies posa de manifest, per al període quadriennal 2008-2011, un lleuger increment de les concentracions en determinades zones no declarades vulnerables fins ara, mentre que a les zones vulnerables ja designades es mantenen amb nivells constants i puntualment a la baixa en determinats àmbits.

Bassa d'emmagatzematge de purins. Font: DAAM

Bassa d'emmagatzematge de purins. Font: DAAM

En la darrera revisió de les zones vulnerables a la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries a Catalunya, els municipis de Sant Pere Pescador, Castelló d’Empúries i l’Escala han sigut desclassificats com a tal.

Per altra banda, s’han designat com a noves zones els municipis d’Argençola (Anoia), i els de Santa Coloma de Queralt, les Piles, Conesa i Forès (Conca de Barberà). En l’àmbit d’aquests municipis els aqüífers afectats són els associats als dipòsits de l’aqüífer lacustre oligocè de la Segarra o la Conca de Barberà i els dipòsits detrítics al·luvials.

Aquesta revisió s’ha fet d’acord a la Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l’agricultura, té per finalitat la reducció de la contaminació causada o provocada pels nitrats d’origen agrari i actuar preventivament contra noves contaminacions d’aquesta classe. Segons la directiva les designacions s’han de revisar com a mínim cada quatre anys.

Si voleu més informació sobre tractament de dejeccions ramaderes, podeu consultar l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes.