FERTILITZACIÓ | 04/02/2021  Ruralcat

Primera jornada sobre assessorament en fertilització dedicada al mostreig de sòls

Aquesta és la primera del conjunt de jornades que durant aquest any s’inclouen en el marc de l’assessorament en fertilització i que van adreçades a totes les persones que s’han donat d’alta com a assessores.

Mostreig de sòls

El mostreig de sòls és una de les eines que pot utilitzar-se per a prendre la decisió de com planificar la fertiltzació

La fertilització dels cultius pot arribar a suposar més d’una quarta part dels costos directes d’una explotació agrícola, cosa que ens indica que existeix molt marge de maniobra per a millorar la rendibilitat de l’explotació.

El mostreig de sòls és una de les eines que pot utilitzar-se per a prendre la decisió de com planificar aquesta tasca. Però cal tenir en compte com es fa aquest mostreig, perquè si la mostra no s’ha pres correctament o és poc representativa, l’esforç i la inversió fets no hauran servit per a res.

Abans de fer una anàlisi de sòls és imprescindible saber quina informació se’n vol obtenir, com s’ha d’executar, quin material és necessari, en quina època s’ha de fer, amb quanta freqüència, etc.

A la jornada “Assessorament en fertilització: mostreig de sòls”, que es va celebrar el 26 de gener en línia i a la qual hi van assistir més de 190 persones, es van explicar els punts més importants a tenir en compte per a fer un mostreig de sòls adequat, des del punt de vista de la fertilització dels cultius, ja sigui per utilitzar-lo per a planificar la fertilització o bé si la normativa el requereix com a condició per a determinades actuacions.

El vídeo de la ponència està disponible al web de RuralCat i per complementar la informació des de l’Oficina de fertilització s’ha publicat un vídeo que explica com fer un bon mostreig de sòls

Font: Oficina de Fertilització i tractament de dejeccions ramaderes