SECTOR OLI | 10/11/2003  Ruralcat

Es crea el primer mercat de futurs de l¿oli d¿oliva a Jaén

El Consell de Ministres va autoritzar ahir la creació del mercat de futurs de l¿oli d¿oliva, el primer en constituir-se al món, i que es trobarà ubicat a Jaén, donat que la producció espanyola suposa entorn del 50 per cent de la collita mundial. Així es cobriran els riscos lligats a les fluctuacions del preu de l¿oli d¿oliva i els productors podran estabilitzar el seu flux d¿ingressos al llarg de la campanya oleícola.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors serà l¿encarregada de supervisar el funcionament del mercat. Per la seva banda, la Societat Promotora, que es transformarà en Societat Rectora del mercat, compta amb 42 accionistes entre entitats financeres, empreses del sector oleícola i representació institucional. Les empreses no financeres del sector que compleixin criteris d¿especialitat i solvència adequades, podran accedir directament a la negociació, ja que el mercat també comptarà amb Membres Industrials. Aquest model de funcionament s¿adequa als objectius de la política agrària comuna, segons ha certificat el Ministeri d¿Agricultura, Pesca i Alimentació. Inicialment s¿esperen negociar 220.000 contractes de futurs sobre l¿oli d¿oliva verge de ¿calidad mínima lampante¿ en el primer exercici de funcionament del mercat. Aquest tindrà sis venciments a l¿any, que es liquidaran mitjançant lliuraments físics del subjacent. La proposta de creació del mercat de futurs de l¿oli d¿oliva ha estat informada favorablement pel banc d¿Espanya, la Junta d¿Andalusia, que també participa amb un 33,56 per cent del capital de la societat promotora, i el MAPA. De forma simultània, el Consell de Ministres també va aprovar un acord pel qual es reconeix oficialment a la cambra de compensació d¿aquest mercat, com a sistema espanyol de compensació i liquidació de productes financers derivats.