PROJECTES DEMOSTRATIUS | 05/02/2021  Ruralcat

Publicades les fitxes inicials de les activitats demostratives de la convocatòria 2019

A l’oficina virtual Xarxa-i.cat de RuralCat ja es poden consultar les 52 fitxes inicials dels projectes demostratius corresponents a la convocatòria de 2019. Els projectes tracten sectors molt diversos com vitivinicultura, benestar animal, sanitat vegetal, biodiversitat o traçabilitat i seguretat alimentària, entre d’altres àmbits.

Fitxes de Projectes Demostratius

Els projectes tenen una durada de tres anys i es preveu que concloguin al llarg d’aquest any 2021

S’han publicat a l’espai Xarxa-i.cat de RuralCat les fitxes inicials de les activitats de demostratives de la convocatòria 2019 aprovades mitjançant l’Ordre ARP/20/2017 i convocades mitjançant la RESOLUCIÓ ARP/1575/2019 (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020).

L’objectiu d’aquestes activitats, realitzades per Universitats, Centres de recerca, Centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya i entitats vinculades a les universitats, és donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització de projectes demostratius, parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d'assaig i itineraris demostratius.

Aquestes activitats s’emmarquen dins del repte d’estimular la innovació i la transferència de coneixements al sector agroalimentari del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (2014-2020).

En el següent enllaç trobareu les fitxes corresponents: https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/xarxa-i.cat/activitats-de-demostracio/activitats-de-demostracio-convocatoria-2019.

Font: DARP