SECTOR LÀCTIC | 11/02/2015  DAAM/RuralCat

Cadí SCCL és la primera Organització de productors de llet a Catalunya

La Societat Cooperativa Catalana Limitada Cadí ha estat reconeguda aquest mes de febrer com a Organització de Productors de llet de boví amb denominacions de qualitat. La societat pertany a la DOP mantega Alt Urgell-Cerdanya i a la DOP Formatge Alt Urgell i Cerdanya que té el reconeixement UE de productes de qualitat.

Imatge del vídeo promocional de Cadí SCCL. Font: Cadí SCCL

Imatge del vídeo promocional de Cadí SCCL. Font: Cadí SCCL

L’any 2009, vista la difícil situació del sector lacti, la Comissió Europea (CE) va emetre un informe i unes conclusions on es recollia una sèrie de recomanacions, entre les quals hi havia potenciar el paper de les organitzacions de productors en el sector i afavorir la posició negociadora dels ramaders, atès el desequilibri existent en la cadena de valor del sector i la desaparició de la taxa làctia, que van donar lloc a diferents normes a nivell comunitari i estatal que es coneixen com a “paquet làctic”.


Els eixos de la nova legislació passen pel foment de la creació d’Organitzacions de productors de llet (OPL) i l’obligatorietat de realitzar contractes per escrit en la compra de llet crua.

Amb el primer es pretén crear estructures per a un sector fortament atomitzat, i facilitar un major poder de negociació enfront a una demanda més concentrada, i per això s’autoritza les OPL per a poder negociar de manera col·lectiva els termes dels contractes, en les condicions establertes. Igualment, són finalitats de les OPL garantir que la producció es planifiqui i s’ajusti a la demanda, sobretot en el referent a la qualitat i quantitat, i optimitzar els costos de producció i estabilitzar els preus de la producció.

L’obligatorietat de realitzar contractes per escrit en les transaccions realitzades de llet crua, i l’establiment dels requisits mínims dels mateixos és assegurar uns preus per a la llet en les condicions acordades, i que sigui un element clau de cohesió i estabilització sectorial.

La Direcció general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries és la unitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) encarregada de l’aplicació de la normativa en matèria d’OPL i contractes agroalimentaris, i d’acord amb aquesta competència, s’ha aprovat a Catalunya com a Organització de productors de llet a Cadí SCCL, que així ho havia sol·licitat.

La Societat Cooperativa Catalana Limitada Cadí ha estat reconeguda, el 2 de febrer de 2015, com a Organització de Productors de llet de boví amb denominacions de qualitat, per l’esmentada direcció general. Cadí SCCL pertany a la Denominació d’Origen Protegida (DOP) mantega Alt Urgell-Cerdanya i a la DOP Formatge Alt Urgell i Cerdanya que té el reconeixement UE de productes de qualitat.

El volum de producció de llet de vaca amb denominació de qualitat és de 66.628 tones, i agrupa 106 productors de Catalunya, majoritàriament de Lleida.
 

Informació relacionada