PITA 2016 | 14/12/2016  DARP/RuralCat

Reunió del Jurat del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària 2016

Un cop constituït, el jurat de la XV edició del PITA començarà a valorar les 25 candidatures presentades i seleccionarà les finalistes i guanyadores de cada modalitat per proposar-les a la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la seva concessió.

Detall del pòster del PITA 2016

Detall del pòster del PITA 2016

Enguany el jurat està presidit per Antoni Díaz, director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i constituït per:

2 representants del món universitari: Reyes Pla, degana de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Jordi Graell, subdirector de Divulgació i Transferència de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida
2 representants de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries: Joan Manel Albacete, cap d’Innovació de l’Oficina de Contractes, i Narcís Grèbol, coordinador d'Innovació Tecnològica
4 representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Jaume Sió, subdirector general Transferència i Innovació Agroalimentària, Laura Dalmau, subdirectora general de Planificació Rural, Neus Ferrete subdirectora general d’Agricultura i Josep Maria Masses, coordinador de Comunicació i Difusió Tecnològica.

El premi inclou tres modalitats: un premi a l'agroindústria, per innovacions en els processos, la gestió o en els productes i estratègies comercials de les agroindústries de primera transformació o conservació, així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció o transformació agroalimentària; un altre a l'empresa agrària, per la implantació d’innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin referents per a d’altres empreses del sector; i premi al/a la jove emprenedor/a innovador/a per la implementació d’innovacions en l’empresa agrària o en l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un/a emprenedor/a innovador/a.

En aquesta XV edició s’han presentat 25 candidatures, distribuïdes territorialment de la manera següent:

 
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre
Catalunya Central
6
4
6
3
3
3
 

L’objectiu del premi és fomentar i incentivar la realització d’actuacions innovadores i capdavanteres per a l’empresa agrària i alimentària que signifiquin l’obtenció d’un nou producte, procés o gestió orientats a millorar la competitivitat i la sostenibilitat.

 

Amb aquest guardó el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació vol distingir i reconeix els innovadors de les empreses, de les agroindústries i les persones joves emprenedores.