TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 12/02/2015  DAAM/RuralCat

La planificació del PATT 2015 supera les 1.000 actuacions

Enguany s'han programat al Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) 834 activitats de divulgació de coneixements tècnics i de gestió (jornades i seminaris tècnics, de camp, visites tècniques, etcètera) i 184 actuacions d'experimentació i recerca. Aquestes xifres suposen un increment global d'un 3% respecte de l'any 2014

PATT 2015

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat, aquesta setmana, la Resolució que aprova el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) corresponent a l’any 2015.

La planificació del PATT 2015 supera les 1.000 actuacions, 834 de les quals són activitats de divulgació de coneixements tècnics i de gestió (jornades i seminaris tècnics, de camp, visites tècniques, etcètera) i 184 són actuacions d’experimentació i recerca. Aquesta nova edició del PATT suposa un increment global d’un 3% respecte de l’edició anterior, i constata un increment sostingut del número d’actuacions programades del PATT des de la seva primera edició, l’any 2001.

El PATT és un instrument que recull, programa i coordina les actuacions centrades en els àmbits de la investigació, la recerca i la transferència tecnològica i de coneixements al sector agrari català. És, per tant, un pla coordinat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), que promou la millora de la competitivitat de les empreses que formen el teixit productiu, transformador, comercialitzador i de serveis en l’àmbit agrari, agroalimentari, forestal, pesquer i del medi natural de Catalunya. Per al seu desenvolupament és essencial la participació i la col·laboració d’administracions, centres de recerca, universitats, fundacions, consorcis, organitzacions de productors, organitzacions professionals, empreses, i altres agents del sector. Actualment, són més de 100 les entitats col·laboradores que s’impliquen en l’organització d’activitats en el marc del PATT.

L’oferta d’actuacions abasta tot el territori de Catalunya amb propostes previstes en més de 40 sectors productius diferents. Entre aquests s’hi inclouen els més tradicionals (fructicultura, olivicultura, cultius extensius, ramaderia, vitivinicultura, etcètera), i altres més transversals (gestió empresarial, indústria agroalimentària, reg, seguretat alimentària, qualitat i comercialització, fertilització, estalvi energètic i energies renovables, entre altres), a més d’actuacions en l’àmbit forestal i del medi natural.

Cal remarcar les activitats previstes per als àmbits estratègics d’actuació del DAAM per al 2015 en matèria d’innovació, recerca i transferència de tecnologia:

  • Desenvolupament de la nova Política Agrària Comuna (PAC)
  • Gestió eficient del binomi aigua-energia
  • Gestió i aprofitament sostenible dels recursos naturals i forestals
  • Gestió i organització de la innovació en l’àmbit agroalimentari
  • Qualitat i seguretat en la cadena alimentària
  • Tractaments de les dejeccions ramaderes en l’explotacióBalanç d’execució del PATT 2014

 

El PATT 2014 destaca, un any més, per la importància de les activitats de transferència tecnològica i la bona acceptació que tenen per al sector de Catalunya. El nombre d’activitats realitzades, els assistents i les ponències impartides continuen en creixement.

Dins de les 987 activitats programades el 2014, es va realitzar 601 jornades tècniques, fet que ha representat aproximadament un 16% més d’activitats que l’exercici anterior. En el conjunt d’actuacions executades –més de dues activitats diàries de mitjana- s’ha impartit 2.056 ponències i han comptat amb una assistència total de 27.884 persones. L’organització d’aquestes activitats ha implicat més de 60 entitats promotores.

A més, el 2014 s’ha realitzat noves edicions dels seminaris ‘Matins d’innovació agroalimentària’, concretament per als sectors forestal, cunicultura, lacti i cereals d’hivern, i s’ha avançat molt en la difusió de les jornades i les ponències a través del portal RuralCat, per tal de posar a disposició de tot el sector la informació tècnica elaborada i difosa mitjançant les activitats del PATT.

Podeu consultar tota la informació relativa al PATT, que s’actualitza diàriament, a l’apartat Transferència Tecnològica. Així mateix, està actiu el servei El PATT a la teva bústia  o el compte de Twitter @ruralcat per a conèixer diàriament els programes detallats de les jornades, seminaris i visites tècniques.