AGRICULTURA | 13/02/2015  DAAM/RuralCat

L'IRTA amplia les varietats per a les cobertes vegetals

L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ha fet pública una llista de 12 espècies vegetals ornamentals, pertanyents a tres grups funcionals (entapissants, herbàcies i arbustives), que serveixen com a alternativa mediterrània al Sedum 'crespinells", un tipus de coberta vegetal àmpliament emprat i recomanat per empreses del sector de la construcció a les cobertes verdes d'edificis.

Això té un avantatge clar, atès que una varietat més gran d’espècies vegetals incrementa el valor ornamental i de biodiversitat en l’ambient urbà, tot mantenint els salts tèrmics favorables per als edificis (és a dir, aïlla dels canvis de temperatura extrems), amb el conseqüent estalvi energètic i la reducció d’emissions de CO2.

A més també, atès que les espècies estudiades són de tipus arbustives, herbàcies i entapissants, s’obre un ventall de noves possibilitats per al sector de la jardineria i del viverisme ornamental

L’estudi de les espècies més indicades s’ha fet mitjançant el projecte INNPACTO CUMED, el qual analitza la implantació de cobertes ecològiques en teulades i parets en ciutats de clima mediterrani.


Els resultats de l’esmentat estudi seran considerats en l’Observatori Metropolità pel canvi climàtic (METROBS), i també a l’IRTA, que valora la revegetació urbana tant en aspectes agronòmics com ambientals.