FORMACIÓ | 17/02/2015  DAAM/RuralCat

L'EA del Pallars aposta per la venda de proximitat, el corder i el sector ecològic

El director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila, anuncia tot un seguit d'actuacions i canvis d'orientació de l'oferta que es fa a lèscola del Pirineu per poder donar resposta a les necessitats dels sectors agroalimentaris i el món rural.

Un instant de la visita del director general a L'EA del Pallars. Font: DAAM

Un instant de la visita del director general a L'EA del Pallars. Font: DAAM

Apropar la formació i el coneixement al territori és una clara voluntat de la Xarxa de les 14 Escoles Agràries, i això es reflecteix en els més de 9.000 alumnes que han passat per aquestes escoles, 3.500 dels quals en la modalitat de cursos de formació a distància.

Tot aquest treball es fa en col·laboració amb totes els organitzacions del sector i les institucions a fi de poder optimitzar els recursos públics i a la vegada donar resposta a les demandes concretes que necessita el sector i el territori.

Un element clau d'aquest plantejament són els consells de centre que cada escola té constituïts, on participen tots els agents implicats en l'activitat de l'escola: empreses, organitzacions agràries, organitzacions sectorials, cooperatives, consells comarcals, ajuntaments, centres de recerca i universitats.

En aquest Consell de Centre, tal com ha comentat del director general, el DAAM vol fer un esforç de transparència en les seves actuacions i explicar tot el que fa l'Escola Agrària i a què es destinen els pressupostos disponibles, i a la vegada recollir les demandes i propostes de tots els membres.

Com a resultat del Consell de Centre que va tenir lloc a l'Escola Agrària del Pallars, el director general impulsa un seguit d'actuacions i canvis d'orientació de l'oferta que es fa al Pirineu per poder donar resposta a les necessitats dels sectors agraris, dels elaboradors agroalimentaris i també d'actuacions relacionades amb el turisme rural i les activitats de lleure en aquests entorns.

En concret, es redirecciona essencialment el treball de la formació contínua de l’Escola del Pallars cap a la dinamització de la venda de proximitat, el consum de corder i tot el món ecològic agroalimentari.

Finalment, el director general ha volgut escenificar amb els membres de l'Escola el canvi de nom produït pel Decret 109/2014, de 22 de juliol, del sistema de formació, transferència tecnològica i innovació en el sector agroalimentari a Catalunya, d’Escoles de Capacitació Agrària a Escoles Agràries, amb què es reflecteix la seva vocació d'innovació i a la vegada de defensa dels valors del sector agroalimentari i del món rural.

A partir d’aquest Decret, les escoles del DAAM passen a anomenar-se com ja eren conegudes, com a Escoles Agràries. Si voleu conèixer l’oferta dels propers cursos de les escoles i centres del DAAM, podeu consultar la llista de cursos que ofereix RuralCat al seu apartat de Formació, i que s’actualitza cada setmana.